Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2001/CT-UB tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 12/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Đinh Hữu Cường
Ngày ban hành: 30/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2001/CT-UB

Đồng Hới, ngày 30 tháng 3 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Ngày 21 tháng 4 năm 1997, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 364/QĐ-UB về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa.

Sau gần 4 năm thực hiện quyết định nói trên, các ngành chức năng có liên quan đã triển khai tốt công tác quản lý chất lượng hàng hóa theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn còn một số ngành chưa nhận thức đúng chức năng nhiệm vụ hoặc chưa triển khai tốt công tác quản lý chất lượng hàng hóa. Sự phối hợp của một số ngành trong công tác quản lý chất lượng chưa được đồng bộ…

Để thực hiện tốt Pháp lệnh đo lường và Pháp lệnh chất lượng hàng hóa đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua năm 1999 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo đo lường được thống nhất và chính xác, đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa đặc thù được quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 03/12/1995 của Chính phủ và Quyết định số 364/QĐ-UB ngày 21/4/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa.

2. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm:

- Tổ chức, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh tiến hành công bố Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn thay thế cho việc đăng ký chất lượng hàng hóa theo Quyết định số: 2424/2000/QĐ-BKHCNMT ; 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về công bố hàng hóa phù hợp Tiêu chuẩn" và "Quy định tạm thời về công bố Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa".

- Tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành thanh tra - kiểm tra định kỳ và đột xuất về đo lường và chất lượng hàng hóa, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tiến hành lắp đặt một số cân kiểm chứng tại các chợ, trung tâm thương mại lớn nhằm tăng cường công tác giám sát đo lường của nhân dân.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phòng thí nghiệm đủ mạnh đáp ứng yêu cầu phân tích - kiểm nghiệm chất lượng và hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, góp phần phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa tại địa phương.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định, bảo đảm hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chất lượng hàng hóa và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa do mình sản xuất kinh doanh. Chậm nhất đến ngày 30/6/2001 phải hoàn thành việc công bố Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

Đối với hàng hóa thuộc danh mục phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh phải tiến hành công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

4. Cục Hải quan làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc kiểm tra chất lượng, khi hàng hóa đó đã được cơ quan kiểm tra chất lượng cấp giấy xác nhận chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy định.

Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KHCN và MT; (B/C)
- Tổng cục TC-ĐL-CL; (B/C)
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu VT, NN, TM, NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Hữu Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2001/CT-UB tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.791
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123