Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2001/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành: 18/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2001/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000

Vấn đề năng suất, chất lượng sản phẩm luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm không thể chỉ tiến hành các biện pháp riêng lẻ, mà phải tiến hành hàng loạt các hoạt động nhằm nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo chất lượng một cách có hệ thống và có kế hoạch. Việc thoả mãn hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 sẽ tạo ra một công cụ quản lý chất lượng có hiệu quả và nó không thể thiếu được đối với mỗi doanh nghiệp trên bước đường phát triển , hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ,bởi vì hiện nay,mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ban hành là một trong những mô hình quản lý chất lượng đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam.

Với tầm quan trọng nêu trên, Bộ yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trong toàn ngành triển khai ngay việc nghiên cứu xây dựng , áp dụng ,duy trì và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 .Kế hoạch cụ thể để triển khai công viêc này cần đươc tiến hành theo các giai đoạn sau :

* Giai đoạn 1 (2001 -2002 ): Giai đoạn tiếp cận, tìm hiểu , xây dựng và đăng ký đề nghị công nhận Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9000.

Trong giai đoạn này,các đơn vị cần thành lập Ban chỉ đạo để phân tích đánh giá hiện trạng, lập kế hoạch thực hiện và chỉ đạo công tác xây dựng,áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9000 cùng với sự trợ giúp của tư vấn, báo cáo kế hoạch thực hiện để Bộ chấp thuận làm cơ sở giám sát quá trình thực hiện.

Để triển khai giai đoạn này,thủ trưởng các đơn vị phải là người có nhận thức đầy đủ việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 là hết sức cần thiết, coi đây là một nội dung quan trọng để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của doanh nghiệp , phải tin tưởng rằng việc áp dụng ISO 9000 sẽ đem lại lợi ích cho sản xuất kinh doanh của đơn vị mình và là công cụ quản lý chất lượng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp .Trong quá trình nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 , thủ trưởng cơ quan phải thành lập Ban chỉ đạo do giám đốc làm trưởng ban để có kế hoạch thực hiện cụ thể, xây dựng chiến lược đảm bảo nâng cao chất lượng, trang thiết bị, đào tạo, xây dựng nhận thức, xây dựng hệ thống văn bản bao gồm các tài liệu kỹ thuật, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn, mẫu biểu, kế hoạch chất lượng .v.v.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp đã được cấp Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000 cần phải tiếp tục duy trì , hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng tin cậy và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

* Giai đoạn 2 : ( 2002 - 2003 ): Các Tổng công ty 91, 90 và các doanh nghiệp loại I trong ngành phải phấn đấu để được cấp chứng chỉ Hệ thống QLCL phù hợp ISO 9000 .

* Giai đoạn 3 : ( Từ năm 2004 trở đi ): Việc có đươc chứng chỉ Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000 của tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh trong toàn ngành có thể là một trong những điều kiện bắt buộc để tham gia đấu thầu.

Trước mắt, Bộ sẽ có cơ chế khuyến khích bằng việc đưa vào điểm ưu tiên khi xét thầu đối với các doanh nghiệp có chứng chỉ công nhận hệ thống Qủan lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9000, trước hết là trong quá trình xét thầu các công trình xây dựng giao thông.

Bộ giao nhiệm vụ cho Vụ Khoa học Công nghệ là tham mưu trực tiếp của Bộ tổ chức triển khai chỉ thị này bao gồm tổ chức tập huấn,hướng dẫn triển khai,trao đổi,trợ giúp giới thiệu tư vấn,giám sát đôn đốc quá trình thực hiện và tháo gỡ khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện.

Nhận được chỉ thị này, Bộ yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trong toàn ngành triển khai ngay các biện pháp cụ thể để sớm có được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù họp với tiêu chuấn ISO 9000.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Phạm Quang Tuyến
- Các Vụ chức năng,
- Các Cục Quản lý chuyên ngành
- Các đơn vị SXKD trong ngành
- Lưu HC-KHCN.

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Quang Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2001/CT-BGTVT ngày 18/06/2001 về xây dựng, áp dụng, duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.273

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!