Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 18/2006/CT-TTg về công tác bán đấu giá tài sản theo do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành

Số hiệu: 10/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 09/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2006/CT-UBND

Pleiku, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 18/2006/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Để đảm bảo thực hiện công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo qui định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ và Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và các qui định của pháp luật về công tác bán đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh theo qui định tại Điều 5 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

2. Đối với tang vật, phương tiện của một số vụ vi phạm hành chính có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên thì người ra quyết định tịch thu phải giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh để thực hiện việc bán đấu giá. Nếu tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính có giá trị dưới 10.000.000 đồng thì người quyết định tịch thu phải giao cho cơ quan Tài chính cấp huyện tổ chức bán đấu giá.

3. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

4. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các Sở, Ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh để bảo đảm hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu Giám đốc các Sở, trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
 


Phạm Thế Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2006/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 18/2006/CT-TTg về công tác bán đấu giá tài sản theo do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.180
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213