Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Công Bộ
Ngày ban hành: 13/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, UBND tỉnh Bắc Giang đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm phát huy hiệu quả của hoạt động này trên địa bàn tỉnh, từng bước ổn định tổ chức, cơ sở vật chất cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Song, thời gian qua công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh còn thực hiện chưa tốt; nhiều ngành, địa phương chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Bên cạnh Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp còn có Trung tâm Thông tin, tư vấn, dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính cũng có chức năng bán đấu giá tài sản. Ngày 14/02/2007, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ bán đấu giá tài sản từ Trung tâm Thông tin, tư vấn dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính sang Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Để đưa công tác bán đấu giá tài sản của tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện ở ngành, địa phương.

2. Các ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chuyển giao các loại tài sản bán đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh để tổ chức bán đấu giá.

3. Ngoài việc bán đấu giá các loại tài sản được nhận chuyển giao, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh còn có trách nhiệm tiếp nhận và bán đấu giá các loại tài sản của các đơn vị kinh tế và cá nhân khi có yêu cầu.

4. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, địa phương tự tổ chức bán đấu giá tài sản không đúng với quy định, kết quả bán đấu giá tài sản không đúng với quy định của pháp luật phải bị hủy bỏ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nội vụ thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản từ Trung tâm Thông tin, tư vấn, dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính sang Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp; đồng thời củng cố, kiện toàn về tổ chức cũng như cơ sở vật chất để đảm bảo cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bán đấu giá tài sản.

6. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giao cho Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với những sai phạm trong quá trình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Bộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.370

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49