Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-BCT 2020 phòng chống dịch tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh ngành Công thương

Số hiệu: 06/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRƯỚC NHỮNG DIỄN BIẾN MỚI CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

Đ trin khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gkhó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; tiếp theo Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2020 và Quyết định số 481/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, thường xuyên, liên tục các nội dung công việc đã được xác định theo Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường các gii pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra của ngành Công Thương; Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khu trong bối cảnh dịch Covid-19 và nội dung Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch Covid-19 ban hành theo Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 13/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Chủ động xác định nhng nội dung công việc trong lĩnh vực được giao phụ trách đchỉ đạo khn trương thực hiện, bảo đm mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

2. Thủ trưởng các Đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu vừa phòng chống dịch, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy him này đang bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia như hiện nay; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Đơn vị tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chđạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các Quyết định, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương để bảo đảm thực hiện triệt để việc phòng, chng dịch ở nơi làm việc, nơi cư trú và trong cộng đồng, cũng như đbảo đm n định sn xuất, kinh doanh trong toàn ngành ngành.

4. Bên cạnh những nội dung nhiệm vụ đã được xác định tại các Chỉ thị, Quyết định nêu trên, yêu cầu các Đơn vị trin khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

4.1. Đối với công tác phòng, chống dịch và bảo đảm ổn định thị trường

4.1.1. Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp và các địa phương trin khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; đề nghị các doanh nghiệp cam kết bình n giá hàng hóa thiết yếu, nhất là tại địa phương có dịch bệnh.

b) Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương có phương án bo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cp độ diễn biến của dịch bệnh và kế hoạch hỗ trợ cung ứng cho các địa phương khác khi cần thiết, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ "chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thng phân phi tại ch, hàng hóa tại ch" và 3 sn sàng "chđộng ngun hàng, ứng phó kịp thi, khắc phục khẩn trương".

4.1.2. Tổng Cục Quản lý thị trường:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch hành động ca ngành Công Thương ứng phó với tác động ca dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi, đặc biệt là đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong giai đoạn hiện nay và phải được toàn bộ lực lượng Quản lý thị trường ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao nhất.

4.1.3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Bộ để xem xét, tạm hoãn tất cả các chuyến công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi học tập, trao đi, công tác nước ngoài trong thời điểm hiện tại (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch), trừ các sự kiện đặc biệt hoặc hội nghị quan trọng phải báo cáo và được Thủ tướng Chính ph đng ý.

b) Đối với các đoàn đã hoàn thành chuyến công tác nước ngoài thì rà soát địa điểm, thời gian, đối tượng làm việc đbáo cáo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

c) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo thuộc Bộ:

- Đối với các cơ sđào tạo chưa triệu tập học sinh, sinh viên: Tăng cường theo dõi diễn biến dịch, đặc biệt trên địa bàn có dịch, bám sát chđạo, thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, bộ, ngành đbố trí cho học sinh, sinh viên nghỉ học theo kế hoạch tuần.

- Đối với các cơ sở đào tạo đã triệu tập học sinh, sinh viên: Tiếp tục tchức hoạt động dạy và học trực tuyến; Trường hp dạy học theo phương pháp truyền thống, tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học; phối hợp với gia đình đquản lý học sinh, sinh viên thông qua trang thông tin điện tử ca Nhà trường; Bám sát chđạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Bộ Công Thương và địa phương đ trin khai kế hoạch triệu tập học sinh, sinh viên đi học trở lại.

- Đối với Trường Đào tạo, bồi dưng Cán bộ Công Thương Trung ương: Tạm thời hoãn, dừng triệu tập học viên các lp bồi dưỡng đến hết tháng 3 năm 2020.

4.1.4. Văn phòng Bộ chủ trì:

a) Tăng cường công tác phòng chống dịch tại cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ: Định kỳ phun thuốc khử trùng trong các tòa nhà cơ quan Bộ; đôn đc, kiểm soát việc đeo khu trang và thực hiện các biện pháp phòng chng dịch khác.

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động và các đơn vị về công tác phòng chống dịch trong và ngoài Bộ: Về quy trình đón tiếp khách đến làm việc; quy trình khai báo y tế và xử lý khi có cán bộ đi công tác từ nước ngoài hoặc đến từ vùng dịch; quy trình thực hiện cách ly theo quy định ca ngành y tế.

c) Tổng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và các tchức liên quan về công tác phòng chống dịch trong cơ quan Bộ.

4.1.5. Các Đơn vị trong Bộ hạn chế, tạm hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách, tăng cường hp trực tuyến để vừa bảo đảm phòng chng dịch bệnh có hiệu quả, vừa bảo đảm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

4.2. Đối với công tác tháo gkhó khăn cho sản xuất, kinh doanh

4.2.1. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

a) Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý.

• Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

• Đơn vị phối hp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thc hiện: Hoàn thành, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp xử lý chung

b) Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá xăng dầu, giá điện.

• Đơn vị chủ trì: Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước

• Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thực hiện: Quý I, quý II

c) Cắt giảm, đơn giản hóa thtục hành chính; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hp với Cng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

• Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

• Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục

c) Đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sn xuất kinh doanh.

• Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

• Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục

4.2.2. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; thúc đy xuất, nhập khu

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất phương án tchức sản xuất và các gii pháp đđa dạng hóa, bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và bo đm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước.

• Đơn vị chủ trì: Cục Công nghiệp

• Đơn vị phối hợp: Cục Xuất nhập khẩu, Cục Hóa chất, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ

• Thời gian thực hiện: Báo cáo Thtướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020

b) Dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; đề xuất phương án tổ chức phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gkhó khăn cho hoạt động bán lẻ.

• Đơn vị chủ trì: Vụ Thị trường trong nước

• Đơn vị phối hợp: Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ thị trường châu Âu - châu M

• Thời gian thực hiện: Báo cáo Thủ tướng Chính ph trong tháng 3 năm 2020

c) Đy mạnh xut khu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA); chun bị các điều kiện cn thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

• Đơn vị chủ trì: Cục Xuất nhập khẩu

• Đơn vị phối hợp: Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ

• Thời gian thực hiện: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục bo đảm thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khu hàng hóa; phối hợp, hỗ trợ các tỉnh biên giới đhoạt động thông quan hàng hóa được thuận lợi.

• Đơn vị chủ trì: Cục Xuất nhập khu

• Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

• Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục

đ) Phối hợp với các địa phương, đề xuất biện pháp đ phát trin mạnh các vùng sản xuất, các khu công nghiệp, khu kinh tế đchủ động hơn nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước; đề xuất các chính sách đ ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với ngành dệt may, da giày và các ngành chịu ảnh hưng lớn của dịch Covid-19; có cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu.

• Đơn vị chủ trì: Cục Công nghiệp

• Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục

4.2.3. Đy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư

a) Khẩn trương hoàn thiện thtục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3 năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA).

• Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch

• Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2020

b) Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án công nghiệp quy mô lớn, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưng, trong đó có Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Nhiệt điện Long Phú I, Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1; các dự án điện, khí, năng lượng tái tạo, hệ thống truyền tải điện; đy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045; xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thm quyền xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện; không được đthiếu điện cho sn xuất và đời sống trong giai đoạn 2021 - 2025.

• Đơn vị chủ trì: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Công nghiệp; Vụ Dầu khí và Than

• Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thực hiện: Thường xun, liên tục

4.2.4. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đ trin khai các nhiệm vụ, giải pháp liên ngành

a) Cục Thương mại điện tvà Kinh tế số chủ trì:

Phối hợp, tham gia cùng các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước để trin khai các biện pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dch vụ hành chính công.

b) Vụ Tài chính và Đi mới doanh nghiệp chủ trì:

Phối hợp, tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về vấn đề gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; vấn đề miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đ tháo gkhó khăn cho các đối tượng chị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

c) Cục Xuất nhập khẩu ch trì:

Phối hợp, tham gia cùng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận ti đđề xuất các biện pháp giảm chi phí logisitcs cho doanh nghiệp.

4.2.5. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông

a) Kịp thời cung cấp đy đủ thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền các gii pháp trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng, chống, ứng phó với diễn biến của dịch, tập trung tháo g khó khăn, thúc đy sn xut, kinh doanh của ngành Công Thương.

• Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

• Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

• Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục

Thủ trưởng các Đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đtập trung chỉ đạo, tchức trin khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày vtình hình và kết quả trin khai thực hiện, gửi bộ phận thường trực của Bộ (Vụ Kế hoạch) đ tng hp báo cáo Lãnh đạo Bộ; đồng thi phi chủ động trin khai thực hiện hoặc đxuất kịp thi với Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo trin khai thực hiện các biện pháp mới nhm ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 trong ngành Công Thương.

Vụ Kế hoạch làm đu mi tng hợp, thường xuyên báo cáo Bộ trưng, các Thứ trưởng và gửi Lãnh đạo các Đơn vị liên quan thuộc Bộ vtình hình và kết quả trin khai thực hiện Chỉ thị này đthống nhất chỉ đạo và trin khai thực hiện, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính ph./.

 


Nơi nhận:
- Thtướng Chính phủ (đ b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính ph
b/c):
- BC
Đ QG phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
- V
ăn phòng chính phủ;
-
nh đạo Bộ;
- Các Đơn vị trực thuộc Bộ
;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-BCT ngày 11/03/2020 về tiếp tục tập trung thực hiện giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 do Bộ Công thương ban hanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74