Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 14/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA, HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA GÂY TIẾNG ỒN, LÀM MẤT AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các loại hình hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của nhân dân. Tuy nhiên, có một số hoạt động đã gây bức xúc trong nhân dân, như: các tổ chức, cá nhân cho thuê dàn nhạc sống, dàn karaoke đến phục vụ tại các hộ gia đình, cá nhân trong các đám tiệc, sinh hoạt văn hóa gia đình; hoạt động quảng cáo, rao bán hàng bằng các loa có công suất lớn gây tiếng ồn, làm mất trật tự ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

 Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nơi công cộng.

2. Lãnh đạo các ngành, các cấp có liên quan tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, bản, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc để người dân thực hiện và cảnh báo những loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa để phòng ngừa.

3. Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các cán bộ quản lý, kiểm tra văn hóa các cấp; các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động văn hóa làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ; công an huyện, thị xã, thành phố; công an các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan có liên quan kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện đúng quy định.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị đo tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra các cấp và cấp giấy chứng nhận theo quy định, bảo đảm giá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan có kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

6. Đề nghị Chi Cục Quản lý thị trường: phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; về an ninh trật tự, an toàn xã hội; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn để cán bộ và nhân dân biết thực hiện.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục phản ảnh kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa để giáo dục chung cho cộng đồng.

9. UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế:

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp..., đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, nghiêm chỉnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trong việc tổ chức đám, tiệc tại gia đình, không sử dụng các dàn âm thanh gây tiếng ồn vượt quá mức quy định của Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn.

b) Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan công an cùng cấp và các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng về tiếng ồn, an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị này cho cán bộ, nhân dân và tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa ở địa phương; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về lấn chiếm lề đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí không đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng năm, trước ngày 15/12 báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ảnh về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 14/02/2019 về tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252