Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm hoàn thành công tác triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) có trách nhiệm giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện; ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/10/2017. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến tận thôn, xóm, khu vực nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để thực hiện kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để cung cấp các thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra nhằm thực hiện hoàn thành công tác Tổng điều tra theo đúng yêu cầu và sự phân công của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và tổ

trưởng trên địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra; tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ tại cấp huyện, xã; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra; tập trung kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê danh sách các đơn vị thuộc diện điều tra; tổ chức tuyên truyền chủ trương, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung của cuộc Tổng điều tra đến mọi người dân để họ hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra tại địa phương. Sau khi kết thúc công tác thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về Ban Chỉ đạo cấp trên đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


250
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37