Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng và liên quan đến nhiều đối tượng; kết quả điều tra là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là hệ thống dữ liệu cơ bản cho các cuộc điều tra chọn mẫu hàng năm của các bộ, ngành và địa phương, là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh. Để cuộc Tổng điều tra triển khai đạt kết quả tốt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Tiến hành rà soát, thống nhất số lượng, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đoàn thể, hiệp hội; tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; các điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên các cấp;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực hiện các quy trình, phương án Tổng điều tra đảm bảo chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị đến khi tiến hành Tổng điều tra;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Tổng điều tra theo đúng quy định.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh rà soát, thống nhất số lượng, tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp mở các đợt thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và thực hiện Tổng điều tra thống nhất theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.

5. Tổng giám đốc, giám đốc các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, các công ty TNHH, công ty cổ phần có vốn nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công ty cổ phần, công ty TNHH, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở kinh tế thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm ghi phiếu, kê khai phiếu điều tra đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo điều tra các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo và thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


481
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235