Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2006/CT-UB về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 02/2006/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/CT-UB

Vị Thanh, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trong những năm qua, công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TC-ĐL-CL) đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện và thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo đo lường, an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi trường, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Hệ thống tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế đã được áp dụng, từng bước đưa công tác tiêu chuẩn hoá đi vào đời sống xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động TC-ĐL-CL vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như sau: thông tin tuyên truyền chưa rộng, việc nâng cao nhận thức về hoạt động TC-ĐL-CL triển khai chưa nhiều và thiếu thường xuyên; công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động TC-ĐL-CL chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành nên chưa tạo được sức mạnh tổng hợp; việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này chưa thực sự nghiêm túc ở một số doanh nghiệp; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo không phù hợp với chất lượng hàng hoá đang trở thành vấn đề bức xúc.

Để tăng cường thực hiện Pháp lệnh đo lường; Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá; Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ V/v quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá; Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Bộ chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế; Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Nhằm mục đích tận dụng những cơ hội và vượt qua những quy định khắc khe của WTO, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc biệt là các loại hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối của tỉnh về hoạt động TC-ĐL-CL, chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động TC-ĐL-CL; phối hợp với các ngành chức năng và UBND huyện, thị xã đẩy mạnh công tác phổ biến các văn bản pháp quy về TC-ĐL-CL cho các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong địa bàn; chủ trì quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm tra việc thực hiện quy chế ghi nhãn hàng hoá; tăng cường đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật, nhằm nâng cao khả năng kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị, phương tiện đo lường; chú trọng đến các phương tiện đo phục vụ mua bán vật tư phục vụ nông nghiệp, nông sản.

Tổ chức nghiên cứu, lập dự án quy hoạch tổng thể năng lực kỹ thuật về hệ thống các phòng thử nghiệm phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá trọng điểm của tỉnh.

2. Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Hậu Giang (TBT) (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức tốt việc duy trì hoạt động cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại địa phương theo Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tích cực phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tiếp tục rà soát các văn bản pháp quy kỹ thuật ảnh hưởng đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp nhận các thông tin liên quan từ Văn phòng TBT Việt Nam chuyển đến các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp xuất khẩu ở địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh tìm kiếm thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm của các nước thành viên WTO.

3. Các Sở, Ban, ngành được phân công trách nhiệm quản lý hàng hóa theo Quyết định 04/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời, tích cực hỗ trợ kỹ thuật, thông tin thị trường, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, đặc biệt chú ý đến các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

4. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa tin kịp thời các tập thể, cá nhân chấp hành tốt và các hành vi vi phạm trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tăng cường công tác phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; chủ động tổ chức thanh, kiểm tra trong phạm vi quyền hạn được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện có hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn.

6. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

- Thực hiện đăng ký kiểm định Nhà nước các phương tiện đo sử dụng trong giao, nhận, mua bán đối với các phương tiện đo nằm trong danh mục bắt buộc kiểm định;

- Thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố chất lượng, sản phẩm, hàng hóa; hoặc công bố phù hợp tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2006/QĐ- BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về nội dung thủ tục công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa đã công bố; sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa đúng chất lượng theo nội dung đã công bố của các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn trong trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng; cân, đong, đo, đếm chính xác hàng hóa do tổ chức, cá nhân mình sản xuất, kinh doanh;

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Tạo điều kiện để người tiêu dùng thực hiện việc mua sản phẩm, hàng hóa, sử dụng dịch vụ với chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp và kèm theo các biện pháp bảo hành, sữa chữa theo quy định của pháp luật;

- Chủ động xem xét, lựa chọn không kinh doanh những sản phẩm, hàng hóa có dấu hiệu kém chất lượng, hết hạn sử dụng;

- Chủ động lựa chọn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến phù hợp với đặc thù sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế;

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu cần chú ý nâng cao chất lượng hàng hóa, lựa chọn và xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là các tiêu chuẩn kỹ thuật về chế biến thủy sản, nông sản phù hợp với quy định của các nước thành viên WTO;

- Thường xuyên liên hệ với Văn phòng TBT Hậu Giang để tiếp nhận những thông tin liên quan đến tiêu chuẩn hàng hóa của các nước nhập khẩu nhất là các nước thành viên của WTO.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các ngành, các cấp tăng cường vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.CP;
- Bộ KHCN;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- VP. TU, các Ban đảng;
- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các cơ quan Báo, Đài;
- STP (Phòng Văn bản tuyên truyền);
- Lưu VP (2A, 4, LT)HN

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2006/CT-UB về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.118
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142