Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

a) Tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/02/2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh liên quan đến Tổng điều tra.

c) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) cấp huyện kiểm tra, đôn đốc việc lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra theo đúng quy định của Phương án điều tra; tuyển chọn tổ trưởng điều tra và điều tra viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng giám sát viên, điều tra viên và tổ trưởng theo đúng Phương án Tổng điều tra (do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016).

d) Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện/thành phố trong việc tổ chức Tổng điều tra; cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu; tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra.

đ) Đối với các huyện miền núi, tập trung chỉ đạo việc tuyển chọn điều tra viên theo hướng trưng dụng công chức văn phòng UBND huyện, xã, thị trấn và lực lượng giáo viên tại địa phương.

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra; tổ chức tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở thông qua các hình thức như panô, áp phích, loa truyền thanh,...; đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tham gia, tổ chức tuyên truyền nội dung cuộc Tổng điều tra trong phạm vi đơn vị và có trách nhiệm cung cấp số liệu cho Ban Chỉ đạo các cấp, điều tra viên theo nội dung yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; cử phóng viên phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh xuống cơ sở vào những ngày đầu của cuộc Tổng điều tra để đưa tin tuyên truyền kịp thời về cuộc Tổng điều tra.

4. Các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trừ các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016), cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có địa điểm cố định trên địa bàn tỉnh thuộc đơn vị điều tra có trách nhiệm hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

5. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có thành viên thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh giúp UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai và kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra; đảm bảo kinh phí, phiếu điều tra và các điều kiện vật chất khác kịp thời và đầy đủ. Kết thúc cuộc Tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 31/10/2017 về toàn bộ công tác Tổng điều tra và kết quả tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu chủ yếu.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35