Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND 2019 phát triển kinh tế xã hội đầu tư công và dự toán ngân sách Tiền Giang

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 01/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở các Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2019, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2019, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (các nghị quyết được ban hành ngày 07/12/2018); để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; phối hợp hiệu quả trong tham mưu, đxuất kịp thời các giải pháp phấn đấu đạt toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.v.v...

- Tham mưu triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh và liên kết phát triển vùng, tiểu vùng.

- Khẩn trương tổ chức giao kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý ngay sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Theo dõi, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra đầu tư công. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm hợp đồng đã ký kết, không có năng lực thực hiện dự án. Phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác báo cáo qua phần mềm theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy chế sử dụng phần mềm điện tử của tỉnh; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ và tạo điu kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án, nhất là các dự án đã được trao chủ trương đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước. Chủ động tham mưu thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế... Tổ chức chi tiêu ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả và đúng quy định; công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Phn đu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2019.

3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện tt chủ trương, chính sách tiền tệ, chính sách điều chỉnh lãi suất của Chính phủ, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng; Đề án phát triển cây thanh long, sầu riêng, cây vú sữa, vùng sản xuất lúa, rau ứng dụng công nghệ cao; các dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ... Triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với lũ, hạn mặn... Thu hút đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án môi trường thủy sản...; xây dựng kế hoạch ra mắt 23 xã nông thôn mới trong năm 2019.

5. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển thương mại. Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai đầu tư, đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại Mỹ Tho, Plaza Mỹ Tho,... Tập trung mời gọi đầu tư xây dựng chợ và tiếp tục đầu tư, nâng cấp các chợ theo kế hoạch phân bổ năm 2019. Theo dõi nắm bắt tình hình doanh nghiệp và hỗ trợ các hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu.

Phối hợp Cục Quản lý thị trường, các ngành, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất-kinh doanh hàng giả, trước mắt triển khai Kế hoạch 545/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm đu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, tập trung mời gọi đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Soài Rạp và các Cụm công nghiệp: An Thạnh II, Hậu Thành, Gia Thuận 1, Gia Thuận 2, Tân Lý Đông, Mỹ Phước Tây, Thạnh Tân, Long Bình và Bình Đông.

7. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương tập trung huy động nguồn lực cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng 3 trung tâm (thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy) của 3 vùng và các thị trấn; phát triển các khu dân cư, khu đô thị - dịch vụ gắn với phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thm quyền.

Hướng dẫn các sở ngành và địa phương rà soát, lập và trình duyệt quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng mời gọi đầu tư; lập danh mục các dự án phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở, khu dân cư; đề xuất mời gọi đầu tư thực hiện các dự án xử lý rác thải, công viên nghĩa trang nhân dân...

8. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học. Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức triển khai, thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp để nâng cao chất lượng tuyển sinh trung cấp, cao đẳng.

9. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cnh tranh giai đoạn 2017-2020, Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học vào sản xuất, ưu tiên lĩnh vực sản xuất nông, thủy sản, thực phẩm, dược phẩm.

10. Sở Tài nguyên - Môi trường thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên; kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường, nht là tại các khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Đxuất ban hành giải pháp trin khai thực hiện chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

11. Sở Y tế tham mưu triển khai chính sách, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Chủ động, tích cực phòng, chng dịch bệnh, không đcác dịch bệnh lớn xảy ra. Đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực ngành y tế. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án: Giảm quá tải bệnh viện, Bác sĩ gia đình, Bệnh viện/khoa vệ tinh, kiện toàn mạng lưới bệnh viện chuyên khoa... Tăng cường công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Đy nhanh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế.

12. Sở Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp nâng cấp các bến xe theo tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng phục vụ vận chuyển hành khách theo tuyến cđịnh, nht là đi với vận tải xe buýt... Tăng cường phối hợp với Bộ, ngành Trung ương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông từ nguồn vốn đầu tư địa phương.

13. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác cho vay giải quyết việc làm. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; trong đó, tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo... Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho huyện nghèo Tân Phú Đông và 11 xã bãi ngang ven biển.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển du lịch, đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch có hiệu quả bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế. Chủ động xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai dự án MeKong Paradise, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án khách sạn ở Thới Sơn... Chủ trì, tham mưu việc tổ chức các lễ hội ở 03 vùng của tỉnh, khai thác có hiệu quả khu vực Quảng trường trung tâm tỉnh, từng bước hình thành phố đi bộ (đường dọc sông Tiền)...Phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng các công trình về thiết chế văn hóa - thể thao cho xã nông thôn mới.

15. Sở Nội vụ tiếp tục thẩm định các đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý. Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương sau khi kết thúc thực hiện thí điểm hợp nhất 03 cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tập trung công tác cải cách hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)... gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao (mức độ 3 và 4) trên các cng, trang thông tin của các cơ quan nhà nước.

16. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, quản lý việc thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông theo phạm vi, lộ trình phù hợp, duy trì và phát triển mạng lưới bưu chính, chuyển phát. Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm... Triển khai thực hiện Đề án Công viên phần mềm MêKông; xây dựng và triển khai Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang.

17. Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang với các đối tác, địa phương nước ngoài trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

18. Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tht thoát, lãng phí vốn ngân sách. Triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dphát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm. Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

19. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Thực hiện đng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động các cao điểm tn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành.

20. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 thuộc trách nhiệm ngành, địa phương quản lý; phát huy tinh thần đổi mới, nghiên cứu những điểm mới tích cực trong lãnh đạo, điều hành thi đua sáng tạo; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2019.

Khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai thi công công trình ngay từ đu năm. Đẩy mạnh đu thu qua mạng, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khi lượng hoàn thành và chất lượng công trình.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Nghị quyết 10-NQ/TU về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh, Nghị quyết 11-NQ/TU về phát triển du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đnh kỳ hàng tháng, quý có báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao kèm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Thủ
trưởng các sở, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các H, TP, TX và cấp xã;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng ng/c; Ban
TCD, P.TH (Q.Anh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc, các chương trình, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Kế hoạch tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư ở nước ngoài tại Nhật Bản, Singapore

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ, các sở ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý II

2

Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Tiền Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý l

3

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan

Quý l, Quý II

4

Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2019-2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Quý l

5

Xây dựng Đề án chuyển đổi hộ kinh doanh hoạt động theo hình thức doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã

Quý II

6

Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp; Ngày Doanh nhân tỉnh Tiền Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

Quý II, Quý III, Quý IV

7

Kế hoạch số hóa thông tin tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

8

Xây dựng Dự án Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, thanh long, trứng chim cút, trứng gà ác tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018- 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Quý IV

9

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Sở Tài chính

Cục thuế tỉnh, Sở KH&ĐT, KBNN tỉnh

 

10

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019

Sở Tài chính

Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quý I

11

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Tài chính

Các sở ngành có liên quan

Quý II

12

Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2020-2022

Sở Tài chính

Cục Thuế tỉnh

 

13

Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các dự án thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng mời gọi đầu tư theo Luật đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015

Sở Xây dựng

Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quý l

14

Rà soát, lập danh mục các dự án dự kiến phát triển khu đô thị mới, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2019-2020

Sở Xây dựng

Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quý l

15

Tổ chức rà soát, đề xuất cụ thể về địa điểm, diện tích đất, công nghệ áp dụng đi với các dự án xử lý rác thải, công viên nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quý l

16

Rà soát, lập danh mục các dự án dự kiến phát triển chợ, trung tâm thương mại trên đa bàn tỉnh trong 2 năm 2019-2020

Sở Công Thương

Sở KH-ĐT; UBND các huyện, thành phố và thị xã

Quý l

17

Rà soát các dự án khu, cụm công nghiệp dự kiến mời gọi đầu tư năm 2019 - 2020

Sở Công Thương

Sở KH-ĐT; UBND các huyện, thành phố và thị xã

Quý l

18

Tổ chức đấu giá đất để mi gọi đầu tư các dự án: tổ hợp Trung tâm TMDV Mỹ Tho, Trung tâm TMDV Tiền Giang, Chvà Khu phố chTân Lập 1

Sở Công Thương

Các sở và địa phương có liên quan

Quý l, Quý II

19

Tổ chức triển khai thực hiện dự án KCN Soài Rạp, CCN Gia Thuận 1, CCN Gia Thun 2 và CCN An Thnh II

Ban Quản lý các KCN

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

Quý l

20

Đề xuất cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án CCN: Tân Lý Đông, Hậu Thành, Mỹ Phước Tây và Thnh Tân

Ban Quản lý các KCN

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

Quý l

21

Tổ chức xúc tiến, mời gọi đầu tư các dự án: KCN Bình Đông và các CCN: Bình Đông, Long Bình.

Ban Quản lý các KCN

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Gò Công, UBND huyn Gò Công Tây

Quý l, Quý II

22

Nghiên cứu, đề xuất về quy hoạch phân khu đối với các khu đất công dự kiến để phát triển các dự án nông nghiệp cần tổ chức mời gọi đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban ngành tnh và UBND cấp huyện

Quý l

23

Ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

Quý l

24

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị.

Quý II

25

Xây dựng Dự án Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, thanh long, trứng chim cút, trứng gà ác giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Quý IV

26

Triển khai thực hiện Đề án Công viên phần mềm Mê kông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quý IV

27

Triển khai dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung các ngành

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quý IV

28

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)

Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành tỉnh

Quý III

29

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

Quý l

30

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

Quý IV

31

Dự thảo NQ trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành có liên quan

Quý II

32

Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm hc 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tư pháp, Sở Tài chính

Quý III

33

Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (5 trường)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Từ Quý II đến cuối năm 2019

34

Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (5 trường)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Từ Quý II đến cuối năm 2019

35

Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học (7 trường)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Từ Quý II đến cuối năm 2019

36

Dự thảo Quyết định UBND tỉnh phê duyệt 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở ngành có liên quan

Quý IV

37

1. Sáp nhập Trường Trung cấp KT - KT Tiền Giang, Trường Trung cấp nghề GTVT và Trường Trung cấp VHNT vào Trường Cao đẳng nghề.

2. Hợp nhất 2 Trường Trung cấp KT - CN Cai lậy và Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy thành một trường trung cấp.

3. Hợp nhất 2 Trường Trung cấp Bách Khoa Gò Công và Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công thành một trường trung cấp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, Sở Nội vụ các trường và các đơn vị liên quan

Quý II

38

Tổ chức lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã có liên quan

Tối thiểu 1 lần/ tháng

39

Lập Đề án Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Tiền Giang.

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư

Các sở ngành và địa phương

Quý III

40

Đề án Phát triển cây sầu riêng tỉnh Tiền Giang đến năm 2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan

Triển khai Quý I

41

Dự án thí điểm khôi phục cây vú sữa Lò Rèn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện Châu Thành

Phê duyệt và triển khai quý II

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND về triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước ngày 01/01/2019 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102