Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường tổ chức, thực hiện Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 01/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Cao Anh Lộc
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2006/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 05/2005/NĐ-CP NGÀY 18/01/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Nghị định số: 05/2005/NĐ - CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Trong thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã thu được một số kết quả nhất định, góp phần tích cực trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương, có một số cơ quan, tổ chức không có chức năng bán đấu giá tài sản nhưng tự tổ chức việc bán đấu giá tài sản. Những tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản của Nhà nước có giá trị trên 10 triệu đồng đã có quyết định thanh lý nhưng không chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất theo quy định của Nghị định số: 05/2005/NĐ - CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, tránh tình trạng hoạt động chồng chéo, tổ chức bán đấu giá tài sản không đúng thẩm quyền, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Việc chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước phải được thực hiện theo quy định tại Điều 61 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Nghị định số: 134/2003/NĐ - CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số: 05/2005/NĐ - CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư số: 03/2005/TT - BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP và Thông tư số 34/2005/TT -BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.

2. Đối với tài sản của nhà nước có giá trị trên mười triệu đồng mà các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước đang quản lý, nếu có quyết định thanh lý tài sản để bán đấu giá phải chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá theo quy định của Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số: 34/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Đối với những tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước có giá trị dưới mười triệu đồng, tùy theo từng trường hợp có thể chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá.

4. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, trong phạm vị trách nhiệm của mình cần tham mưu cho UBND tỉnh để có kế hoạch tăng cường nhân sự, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có đủ điều kiện hoạt động hiệu quả hơn.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2006/CT-UBND tăng cường tổ chức, thực hiện Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249