Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 310/WTO/CK Loại văn bản: WTO_Cam kết VN
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 27/10/2006 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

BIỂU CLX - CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHẦN IV – CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP: CAM KẾT HẠN CHẾ TRỢ CẤP

(Điều 3 của Hiệp định Nông nghiệp)

PHẦN I - Hỗ trợ trong nước: Cam kết về Tổng mức hỗ trợ gộp (Total AMS)

 

 

 

Tỷ VNĐ

Tổng mức hỗ trợ gộp (Total AMS)

Các mức trợ cấp cam kểt ràng buộc hàng năm

Các Phụ bảng và tài liệu liên quan

 

của giai đoạn cơ sở 1999-2001

và mức trợ cấp cam kết cuối cùng

 

 

3.961,59

3.961,59

WT/ACC/SPEC/VNM/3/Rev.7

 

BIỂU CLX - CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHẦN IV – CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP: CAM KẾT HẠN CHẾ TRỢ CẤP

PHẦN II - Trợ cấp xuất khẩu: Cam kết về cắt giảm khối lượng sản phẩm được trợ cấp và chi ngân sách cho trợ cấp

Mô tả sản

phẩm và mã

dòng thuế

Mức chi

ngân sách

cho trợ cấp

trong giai

đoạn cơ sở

Năm áp

dụng trợ

cấp

Mức cam kết

hàng năm và

mức cam kết

cuối cùng về

chi ngân

sách

Khối lượng

sản phẩm

được trợ

cấp trong

giai đoạn cơ

sở

Năm áp

dụng

Mức cam

kết hàng

năm và mức

cam kết

cuối cùng về

khối lượng sản phẩm

được trợ

cấp

Các Phụ bảng và tìa liệu

tham chiếu liên quan

KHÔNG CÓ

WT/ACC/SPEC/VNM/3/Rev.7

 

BIỂU CLX - CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHẦN IV – CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP: CAM KẾT HẠN CHẾ TRỢ CẤP

PHẦN III – Các cam kết hạn chế phạm vi trợ cấp xuất khẩu

Mô tả sản phẩm

Cam kết

KHÔNG CÓ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Cam kết số 310/WTO/CK ngày 27/10/2006 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn chế trợ cấp nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.330

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!