Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Announcement No. 3981/TB-BNN-VP of July 15, 2010, on oppinion of the Minister Cao Duc Phat regarding strengthening management of import frozen products under direction of the Prime Minister

Số hiệu: 3981/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 15/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3981/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 07 tháng 07 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1152/TTg-KTTH về việc tăng cường quản lý sản phẩm đông lạnh nhập khẩu. Căn cứ các nhiệm vụ Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cục Thú y:

- Chủ trì đề xuất thực hiện “Tiếp tục áp dụng biện pháp tạm dừng nhập khẩu các loại phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh; áp dụng chế độ kiểm dịch thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật nhập khẩu trước khi thông quan hàng hoá, không áp dụng chế độ thông quan trước kiểm tra sau”, báo cáo Bộ trước ngày 30/7/2010.

- Chủ trì “Xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với ngành thú y theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/1/2010 của Chính phủ để có cơ sở xem xét, quyết định đầu tư cho ngành thú y trong thời gian tới” để đảm bảo thời gian trình Chính phủ trong tháng 9/2010.

2. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thú y đề xuất việc “Ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu các loại để làm cơ sở cho việc kiểm soát nhập khẩu”, báo cáo Bộ trước ngày 30/7/2010.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản và các Cục: Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chế biến Thương mại nông sản và nghề Muối đề xuất việc “Ban hành văn bản quy định danh mục các mặt hàng nông, thuỷ sản, gia súc, gia cầm nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ”, trình Bộ ban hành trước 10/8/2010.

Văn phòng xin thông báo để các đơn vị triển khai và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 3981/TB-BNN-VP

Hanoi, July 15, 2010

 

ANNOUNCEMENT  

ON OPPINION OF THE MINISTER CAO DUC PHAT REGARDING STRENGTHENING MANAGEMENT OF IMPORT FROZEN PRODUCTS UNDER DIRECTION OF THE PRIME MINISTER

On July 07, 2010, the Prime Minister had document No. 1152/TTg-KTTH on strengthening management of import frozen products. Pursuant to tasks which the Prime Minister has assigned to the Ministry of Agriculture and Rural Development to preside over implementation, the Minister has directive opinion as follows:

1. The Animal Health Department:

- To assume the prime responsibility for proposing implementation “Further apply measure of temporarily stopping import of kinds of frozen viscera originated from cattle and poultry; apply mode of veterinary quarantine as well as hygiene and safe food applicable to animals and products originated from animals and imported products originated animals before make customs clearance for goods, not apply mode of customs clearance prior to examination”, and report to the Ministry prior to July 30, 2010.

- To assume the prime responsibility for “Formulate the scheme on increasing the state management capability for the Animal health sector under the assigned tasks in the Government’s Resolution 03/NQ-CP dated January 15, 2010, in order to have basis for considering, deciding investment in veterinary in the next time” and ensure duration to submit to the Government in September 2010.

2. The Department for Management of Agricultural, Forest and Fishery Product Quality:

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Animal Health Department in proposing on “Promulgating regulations, standards applicable to frozen products originated form animals of all kinds in order to have basis for import control”, and report to the Ministry prior to July 30, 2010.

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with the General Department of Fishery and Departments of: Animal Health, Husbandry, Cultivation, Plant Protection, Processing and Trade of Agricultural and Forestry Products and Salt-Making in proposing on “Promulgating document providing for list of import agricultural, fishery items, products originated from cattle, poultry which must have Certificate of Free Sale (CFS) when do procedures for customs clearance as prescribed in Decision No.  10/2010/QD-TTg , dated February 10, 2010 of the Prime Minister”, and submit to the Ministry for promulgation prior to August 10, 2010.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Announcement No. 3981/TB-BNN-VP of July 15, 2010, on oppinion of the Minister Cao Duc Phat regarding strengthening management of import frozen products under direction of the Prime Minister

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250