Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương, Hoàng Thế Liên, Trương Chí Trung, Hoàng Nghĩa Mai, Lê Quý Vương
Ngày ban hành: 26/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định mới về xử lý hình sự tội trốn thuế

Vừa qua, Thông tư số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC được ban hành để hướng dẫn chi tiết trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác trong phạm tội trốn thuế tại khoản 3 Điều 161 của BLHS.

Theo đó, phạm tội trốn thuế trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác được hiểu là tuy số tiền trốn thuế từ 300 đến dưới 600 triệu nhưng đồng thời thực hiện một trong các hành vi liên quan về tội phạm độc lập mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp trên bị phạt tù từ hai đến bảy năm.

Trường hợp các tội phạm độc lập có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì ngoài tội trốn thuế (từ 6 tháng đến 3 năm tù), người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm tương ứng.

Thông tư 10 có hiệu lực từ ngày 15/08/2013.

BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ CHỨNG KHOÁN

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự (sau đây viết tắt là BLHS) về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính thống nhất hướng dẫn như sau:

Điều 1. Về tội trốn thuế (Điều 161 BLHS)

1. Người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong các hành vi được quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế, đồng thời thỏa mãn các dấu hiệu được quy định tại Điều 161 của BLHS.

2. Phạm tội trốn thuế trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại khoản 3 Điều 161 của BLHS được hiểu là trường hợp tuy số tiền trốn thuế có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng, nhưng người phạm tội đồng thời thực hiện một trong các hành vi liên quan khác mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm độc lập, như: đưa hối lộ; chống người thi hành công vụ; gây thương tích cho người thi hành công vụ; hủy hoại tài sản của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và các cơ quan nhà nước khác có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý thuế. Trường hợp các hành vi này có đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác thì ngoài tội trốn thuế, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm tương ứng.

Điều 2. Về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a BLHS)

1. Hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Hóa đơn xuất khẩu dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng; các hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm,... và phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng;

b) Lệnh thu nộp ngân sách nhà nước, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bảng kê nộp thuế, biên lại thu ngân sách nhà nước và chứng từ phục hồi trong quản lý thu ngân sách nhà nước.

2. Chủ thể phạm tội này bao gồm:

a) Cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người của tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Người của tổ chức nhận in hoặc đặt in hóa đơn;

c) Cá nhân hoặc người của tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Các hành vi quy định tại Điều 164a của BLHS được hiểu như sau:

a) In trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là hành vi tự in hóa đơn hoặc tự khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ điều kiện hoặc không đúng, không đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật; In hóa đơn giả hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử giả;

b) Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là hành vi lập tờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung; không gửi hoặc không niêm yết tờ thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

c) Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gồm các hành vi sau đây:

c.1) Mua, bán hóa đơn chưa ghi nội dung hoặc ghi nội dung không đầy đủ, không chính xác theo quy định;

c.2) Mua, bán hóa đơn đã ghi nội dung, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo;

c.3) Mua, bán hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ;

c.4) Mua, bán, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên của hóa đơn.

4. Hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có số lượng lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn được hiểu như sau:

a) Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi (chưa ghi giá trị) từ 50 số đến dưới 100 số được coi là lớn; từ 100 số trở lên được coi là rất lớn, đặc biệt lớn;

b) Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đã ghi nội dung để nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật từ 10 số đến dưới 30 số được coi là lớn; từ 30 số trở lên được coi là rất lớn, đặc biệt lớn.

5. Thu lợi bất chính lớn là thu được khoản lợi có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.

6. Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên.

Điều 3. Về tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (Điều 164b BLHS)

1. Chủ thể của tội phạm này là:

a) Người mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ;

b) Người có trách nhiệm của tổ chức mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ;

c) Người có trách nhiệm của tổ chức đặt in hoặc nhận in hóa đơn.

2. Hành vi vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước bao gồm:

a) Lưu trữ, bảo quản hóa đơn không đúng quy định;

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác tình hình sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng hóa đơn;

c) Làm hư hỏng, mất hóa đơn;

d) Thực hiện hủy hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Xử lý việc mất, cháy, hỏng hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật.

3. Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

4. Gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Điều 4. Về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a BLHS)

1. Giải thích từ ngữ:

a) Chào bán chứng khoán quy định tại Điều 181a của BLHS bao gồm chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán dưới các phương thức: thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet; chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định;

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet;

b) Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán;

c) Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán;

d) Đăng ký chứng khoán là việc ghi nhận quyền sở hữu và các quyền khác của người sở hữu chứng khoán;

đ) Bù trừ và thanh toán là bước thực hiện cuối cùng để hoàn tất quá trình giao dịch chứng khoán.

2. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 181a của BLHS được hiểu như sau:

a) Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán là việc người phạm tội đã công bố thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động của công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán công bố thông tin không đúng với các thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, hồ sơ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

b) Che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán là việc người phạm tội không công bố hoặc cố ý công bố không đầy đủ các thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán; hồ sơ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

3. Chủ thể của tội phạm này là một trong các đối tượng sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;

b) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, những người trực tiếp thực hiện tư vấn phát hành, niêm yết bảo lãnh phát hành, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, người được ủy quyền công bố thông tin;

c) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký, lưu ký chứng khoán;

d) Những người khác có thể là đồng phạm của tội này.

4. Một số tình tiết là yếu tố định khung tăng nặng hình phạt quy định tại Điều 181a của BLHS được hiểu như sau:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư với số tiền từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên.

Ngoài việc gây hậu quả là thiệt hại về vật chất, hành vi phạm tội còn có thể gây ra các hậu quả phi vật chất như: gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán; làm ảnh hưởng đến sự công bằng, tính minh bạch, công khai và an toàn của thị trường chứng khoán.

Trong các trường hợp này phải tùy vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ hậu quả do tội phạm gây ra thuộc loại nào: nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng.

c) Thu lợi bất chính lớn là thu được khoản lợi có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.

Điều 5. Về tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 181b BLHS)

1. Giải thích từ ngữ:

a) Thông tin nội bộ quy định tại Điều 181b của BLHS là những thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty đại chúng hoặc Quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của Công ty đại chúng hoặc Quỹ đại chúng đó;

b) Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau: công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên;

c) Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

2. Hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán bao gồm:

a) Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình;

b) Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho người khác;

c) Tiết lộ thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

3. Chủ thể của tội phạm này là một trong các đối tượng sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng của công ty đại chúng; thành viên Ban đại diện Quỹ đại chúng;

b) Cổ đông lớn của Công ty đại chúng, Quỹ đại chúng;

c) Người kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, Quỹ đại chúng;

d) Người hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

e) Người của tổ chức hoặc cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với Công ty đại chúng, Quỹ đại chúng và cá nhân làm việc trong tổ chức đó;

g) Cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có được thông tin nội bộ từ những đối tượng được hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d, đ và e của khoản này.

4. Một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt quy định tại Điều 181b của BLHS được hiểu như sau:

a) Thu lợi bất chính lớn là thu được một khoản lợi có trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên;

b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn là thu được một khoản lợi có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư với số tiền từ 01 tỷ đồng trở lên;

Ngoài việc gây hậu quả là thiệt hại về vật chất, hành vi phạm tội còn có thể gây ra các hậu quả phi vật chất như: gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán; làm ảnh hưởng đến sự công bằng, tính minh bạch, công khai và an toàn của thị trường chứng khoán.

Trong các trường hợp này phải tùy vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ hậu quả do tội phạm gây ra thuộc loại nào: nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 6. Về tội thao túng giá chứng khoán (Điều 181c BLHS)

1. Gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 181c của BLHS là trường hợp gây thiệt hại vật chất cho nhà đầu tư với số tiền từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng;

2. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 181c của BLHS là trường hợp gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư với số tiền từ 03 tỷ đồng trở lên.

Ngoài việc gây hậu quả là thiệt hại về vật chất, hành vi phạm tội còn có thể gây ra các hậu quả phi vật chất như: gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán; làm ảnh hưởng đến sự công bằng, tính minh bạch, công khai và an toàn của thị trường chứng khoán.

Trong các trường hợp này phải tùy vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ hậu quả do tội phạm gây ra thuộc loại nào: nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thu lợi bất chính lớn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 181c của BLHS là trường hợp thu được một khoản lợi có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.

2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA- TANDTC-VKSTC-BTP ngày 23/11/2004 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

3. Các hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này nếu làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với hướng dẫn trước đây thì được áp dụng khi điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với người thực hiện hành vi phạm tội trước ngày Thông tư này có hiệu lực.

4. Trường hợp người phạm tội đã bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng các hướng dẫn trong Thông tư liên tịch này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trừ trường hợp có các căn cứ kháng nghị khác.

5. Đối với các trường hợp đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà được áp dụng các hướng dẫn trong Thông tư liên tịch này để tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án cần giải thích cho bị can, bị cáo biết trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn của Thông tư này không phải là cơ sở của việc bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của Cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.

6. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có gì vướng mắc hoặc cần phải hướng dẫn, giải thích bổ sung thì đề nghị các cơ quan hữu quan phản ánh về Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính để có giải thích, hướng dẫn kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Lê Quý Vương

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN
Đặng Quang Phương

KT. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Hoàng Nghĩa Mai

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 THE MINISTRY OF JUSTICE – THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY – THE SUPREME PEOPLE’S COURT - THE SUPREME PEOPLE’S PROCURACY - THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

Hanoi, June 26, 2013

 

JOINT CIRCULAR

ON GUIDING APPLICATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF CRIMINAL CODE ON CRIMES IN TAX, FINANCE AND SECURITIES

In order to correctly and consistently apply regulations of the Criminal Code on crimes in tax, finance-accounting and securities, the Ministry of Justice, the Ministry of Public Security, the Supreme People's Court , the Supreme People's Procuracy, and the Ministry of Finance make uniform guidelines as follows:

Article 1. Tax evasion (Article 161 of Criminal Code)

1. Offender of tax evasion is person conducts one of acts specified in Article 108 of Law on tax administration, concurrently satisfy signs specified in Article 161 of the Criminal Code.

2. Committing tax evasion in other particularly serious circumstances specified in Clause 3 Article 161 of the Criminal Code is construed that cases in despite of the evaded tax amount has value of between 300 million dong and less than 600 million dong, but the offender concurrently conduct one of other concerned acts but not so serious to be examined for penal liability on a independent crime, such as: offering bribes; resisting persons in the performance of their official duties; inflicting injury on persons in the performance of their official duties; destroying property of tax administration agencies, tax administration civil servants and other state agencies with responsibilities in tax administration execution. If these acts fully consist of elements of another crime, apart from tax evasion, the offender is also examined for penal liability on corresponding crimes.

Article 2. Illegal printing, distribution and trading of invoices and receipts of state budget remittances (Article 164a of the Criminal Code)

1. Invoices and receipts of state budget remittances include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Order of state budget payment, paper of remittance to the State budget, table of tax payment, receipt of state budget and recovered vouchers in state budget revenue management.

2. Subjects of this crime include:

a) Individuals who sale goods and provide services or persons of organizations which do business of goods sale and service provision;

b) Persons of organizations which receive printing or ordering printing of invoices;

c) Individuals or persons of organizations which buy goods, services.

3. Acts specified in Article 164a of the Criminal Code are construed as follows:

a) Illegally printing invoices, receipts of state budget remittances is acts of self-printing invoices or self- generating e-invoices when not be eligible or with incorrect or insufficient content in accordance with law; printing false invoices or generating false e-invoices;

b) Illegally distributing invoices, receipts of state budget remittances is acts of making notification of issuance with insufficient content; failing to send or list the notification of invoice issuance in accordance with regulation;

c) Illegally trading invoices, receipts of state budget remittances includes the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c.2) Trading the invoices which are filled content, but there is no goods or service enclosed;

c.3) Trading counterfeit invoices, invoices not yet had use value, invoices expired use value, invoices of other business and service establishments to legalize the bought goods and services or to issue for clients upon selling goods, services;

c.4) Trading, using invoices with difference of value of goods, services between invoice originals.

4. Invoices, receipts of state budget remittances with a very large or particularly large quantity is construed as follows:

a) Quantity of invoices, receipts of state budget remittances in form of blank prints (not filling value) of from 50 numbers to less than 100 numbers is considered as large quantity; quantity of from 100 numbers or more is considered as very large or particularly large quantity.

b) Quantity of invoices, receipts of state budget remittances filled in with content aiming to conduct unlawful acts of between 10 numbers and less than 30 numbers is considered as large quantity; from 30 numbers or more is considered as very large or particularly large quantity.

5. Gaining big illicit profits means gaining profits valued at of 100 million dong or more from conducting offenses mentioned above.

6. Causing serious consequences means case of causing damage for state budget valued at of 100 million dong or more.

Article 3. Breaching regulations on preservation and management of invoices and receipts of state budget remittances (Article 164b of the Criminal Code)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Persons who trade goods or provide services;

b) Responsible persons of organizations trading goods or providing services;

c) Responsible persons of organizations which order the printing or receive printing of invoices.

2. Acts breaching regulations on preservation, management of invoices and receipts of state budget remittances include:

a) Storing, preserving invoices in contravention of regulations;

b) Failing to report or report inaccuracy content on using, payment and finalization of invoice use;

c) Damaging, losing invoices;

d) Implementing destruction of invoices in contravention of law regulations.

e) Handling the loss, burn, defect of invoices in contravention of law regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Causing very serious and special serious consequence mean cases of causing damage to state budget valued at of 500 million dong or more.

Article 4. Intentionally disclosing false information or concealing truths in securities activities (Article 181a of the Criminal Code)

1. Interpretation of terms:

a) Offering securities specified in Article 181a of the Criminal Code includes the public offering of securities and separate offering of securities.

The public offering of securities means the offering of securities under methods: Through means of mass media, including Internet; offering securities to 100 investors or more, excluded professional securities investors; offering securities to a undefined investor quantity;

Separate offering of securities means an organization’s offering securities to less than one hundred investors, excluded professional securities investors and not using means of mass media or Internet;

b) Securities listing means putting securities eligible into transaction at the Stock Exchange (SE);

c) Securities depository means depository receipt, preservation, transfer of securities at request of clients, help clients to execute rights related to securities owning;

d) Securities register means recording of ownership and other rights of persons owning securities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Acts specified in Clause 1 Article 181a of the Criminal Code are construed as follows:

a) Intentionally disclosing false information in securities activities means case where offenders disclose false information related to activities of public companies, issuance organizations, listing organizations, transaction register, securities companies, fund management companies, securities investment companies; disclose information inconsistently with information in dossiers of offering securities, dossiers of listing registration, securities transaction, dossiers of grant, supplementation of establishment and operation permit of enterprise types operating in securities field, dossiers of register, depository, offsetting and payment of securities;

b) Concealing truths in securities activities means case where offenders fail to disclose or intentionally disclose insufficient information in dossiers of offering securities, dossiers of listing registration, securities transaction registration, dossiers of grant, supplementation of the establishment and operation permit of enterprise types operating in securities field; dossiers of register, depository, offsetting and payment of securities.

3. Subjects of this offense are one of the following objects:

a) Chairmen of Board of Directors, Member assembly or Chairmen of companies, Directors or General Directors, finance Director or Chief accountant or issuance organizations, listing organizations, organizations registering transaction, companies of securities investment fund management, companies of securities investment;

b) Legal representative of issuance advisory organizations , issuance guarantee organizations, audit organizations approved, persons directly advising issuance, listing the issuance guarantee, auditing the financial statements, persons authorized for information disclosure;

c) Legal representative of organizations of registration, securities depository;

d) Other persons who maybe accomplices of this offense.

4. Some circumstances as elements of determining the aggravate penalty bracket specified in Article 181a of the Criminal Code are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Causing very serious or special serious consequence means case causing material damage to investors of 03 billion dong or more.

Apart from causing consequences being material damages, offenses may cause non-material damages such as: Affecting to implementation of policies, law of state involving securities market; causing disbelief of investors for securities market; affecting to justice, transparence, publicity and safety of securities market.

In these cases, it is required to depend on each specific case so as to assess seriousness type of consequences caused by offenses: serious, very serious or special serious.

c) Gaining big illicit profits means gaining profits valued at of 500 million dong or more from conducting acts of offenses mentioned above.

Article 5. Using insider information for securities trading (Article 181b of the Criminal Code)

1. Interpretation of terms:

a) Insider information specified in Article 181b of the Criminal Code means information related to operation of public companies or public funds not yet been disclosed, able to affect securities prices of those public companies or public funds.

b) Public companies are join-stock companies belonging to one of three types as follows: Companies already executed public offering of stocks; companies with stocks listed at the Stock Exchange (SE) or Securities trading center (SDC); companies with stocks owned by at least one hundred investors, excluded professional securities investors and with charter capital contributed of ten billion Vietnam dong or more.

c) Public fund means a securities investment fund which performs public offering of fund certificates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Using insider information to trade securities for themselves;

b) Using insider information to trade securities for others;

c) Revealing insider information or advising others to trade securities on the basis of insider information.

3. Subjects of this offense are one of the following objects:

a) Members of Board of Directors, Control Board, Directors or General Directors, Deputy Directors or Deputy General Directors, Financial Directors, Chiefs accountant of public companies; members of Representative Board of public fund;

b) Major shareholders of public companies, public funds;

c) Persons who audit financial statements of public company, public fund;

d) Persons practicing securities of securities companies, companies of securities investment fund management;

e) Persons of organizations or individuals who have relationship of business cooperation or service provision with public companies, public funds and individuals working in those organizations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Some circumstances as elements of determining the aggravate penalty bracket specified in Article 181b of the Criminal Code are construed as follows:

a) Gaining big illicit profits means gaining a profit valued at between 500 million dong and less than 1.5 billion dong from conducting offenses;

b) Gaining very big or special big illicit profits means gaining a profit valued at 1.5 billion dong or more from conducting offenses mentioned above;

c) Causing serious consequences means case of causing material damages to investors with amount of 01 billion dong or more;

Apart from causing consequences being material damages, offenses may cause non-material damages such as Affecting to implementation of policies, law of state involving securities market; causing disbelief of investors for securities market; affecting to justice, transparence, publicity and safety of securities market. In these cases, it is required to depend on each specific case so as to assess seriousness type of consequences caused by offenses: serious, very serious or special serious.

Article 6. Manipulating securities prices (Article 181c of the Criminal Code)

1. Causing serious consequences specified in Clause 1 Article 181c of the Criminal Code means case of causing material damages to investors with amount of between 01 billion dong and less than 03 billion dong;

2. Causing very serious or special serious consequences specified in point c Clause 2 Article 181c of the Criminal Code means case of causing material damages to investors with amount of 03 billion dong or more.

Apart from causing consequences being material damages, offenses may cause non-material damages such as: Affecting to implementation of policies, law of state involving securities market; causing disbelief of investors for securities market; affecting to justice, transparence, publicity and safety of securities market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Gaining big illicit profits specified in point b Clause 2 Article 181c of the Criminal Code means case of gaining a profit valued at 500 million dong or more from conducting this offense.

Article 7. Effect

1. This Joint Circular takes effect on August 15, 2013.

2. This Joint Circular replaces the Joint Circular No. 21/2004/ TTLT-BCA- TANDTC-VKSTC-BTP dated 23/11/2004 of the Ministry of Public Security, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy and the Ministry of Justice, guiding on penal liability examination for acts of illegally trading or using added value invoices.

3. Guides in this Joint Circular in case of mitigating penal liability in comparison with the previous guides will be applied to investigation, prosecution, adjudication trial, appellate review, supervisory trial or re-trial for persons conducted acts of offense before the effective date of this Circular.

4. In case where the offenders have been sentenced and the judgments have taken effect, guides in this Joint Circular are not applied to appeal under the cassation or re-trial procedures unless there are other grounds for appeal.

5. For cases of investigation, prosecution, adjudication trial, appellate review, supervisory trial or re-trial being applied the guides in this Joint Circular in order to declare exemption from penal liability for accused and defendants, investigation agencies, People’s Procuracy, Courts should explain with accused and defendants for information which case of exemption from penal liability according to guides of this Circular is not grounds of compensation for damages caused by competent persons of procedure-conducting agencies.

6. During the course of implementation of this Joint Circular, if there are problems or need to be guided, explained additionally, suggest concerned agencies to reflect to the Ministry of Justice, the Ministry of Public Security, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy or Ministry of Finance for timely explanation and guide.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINSITER OF JUSTICE
DEPUTY MINISTER
Hoang The Lien

FOR THE PRESIDENT OF SUPREME PEOPLE’S COURT
DEPUTY PRESIDENT
Dang Quang Phuong

FOR THE CHAIRMENT OF SUPREME PEOPLE’S PROCURACY
DEPUTY CHAIRMAN
Hoang Nghia Mai

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/06/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán do Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39.977

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!