Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 77/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 121/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 77/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 

  

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ SỐ 121/1999/TT-BTC NGÀY 12/10/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6//2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tài chính của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam,
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 121/1999/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 2 về doanh thu hoạt động công ích được sửa đổi như sau:

    - Trích 25% nguồn thu từ phí điều hành bay qua bầu trời và bay qua vùng thông báo bay.

    - Thu từ dịch vụ điều hành máy bay trong và ngoài nước đi - đến các sân bay của Việt Nam.

    - Thu từ các dịch vụ khác.

2. Khoản 4 về quy định nộp phí vào Ngân sách nhà nước sửa đổi như sau:

Số thu phí điều hành bay qua vùng thông báo bay còn lại (75%), Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Chế độ thu nộp được thực hiện theo qui định hiện hành.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Mọi qui định trước  đây  trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

4. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận
:
- VP Chính phủ;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Kiểm  tra văn bản ( Bộ Tư pháp);
- Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Tổng cục thuế, Vụ Pháp chế, NSNN;
- Lưu VT, Cục TCDN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 77/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 121/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.222
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213