Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 256-BTC-NN năm 1956 phổ biến và tiến hành chính sách và thể lệ miễn giảm cho những ruộng bị úng thủy do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 256-BTC-NN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 29/08/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 256-BTC-NN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC PHỔ BIẾN VÀ TIẾN HÀNH CHÍNH SÁCH VÀ THỂ LỆ MIỄN GIẢM CHO NHỮNG RUỘNG BỊ ÚNG THỦY

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các Khu 3, Tả Ngạn, 4, Hà Nội, Hải Phòng, Hồng Quảng, và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,

Hai tuần lễ vừa qua mưa to dồn dập ở các nơi. Một số lớn ruộng vừa mới cấy bị ngập, nhất là ở các tỉnh Tả Ngạn, Khu 3. Diện tích bị ngập không chỉ nằm trong số chân chiêm cấy tăng vụ mà còn bao gồm cả những mùa chính vụ.

Để khuyến khích nông dân tích cực tát nước cứu lúa và cấy lại những chân ruộng bị hỏng. Bộ lưu ý các Khu:

1) Phổ biến sâu rộng chính sách và thể lệ miễn giảm của Chính phủ tận nhân dân. Cần nhắc rõ nguyên tắc miễn giảm đã quy định trong điều 25 bản điều lệ thuế nông nghiệp là: “Ruộng đất cùng khoảnh, cùng hạng cùng trong một loại lúa hay hoa mầu, cùng bị một tai nạn giống nhau, tỷ lệ thiệt hại định như nhau, căn cứ vào mức thiệt hại của đa số diện tích ruộng đất trong một khoảnh. Nếu tích cực chống thiên tai, dù mức thiệt hại có ít hơn cũng được tính theo mức thiệt hại chung”.

Như vậy tại những vùng bị thiệt hại nặng nhưng nông dân cố gắng cứu vãn mùa màng, sau này thu hoạch có khá hơn cũng được chiếu cố đúng mức trong lúc thi hành miễn giảm.

Đối với ruộng cấy cưỡng thì nguyên tắc thuế nông nghiệp là không tính thuế vào vụ cấy ruộng, nếu ai tích cực chăm bón, tiêu thủy, thì thu bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Đối với những ruộng chia chưa ai nhận, tới nay chưa ai cày cấy, trong số thuế lập đầu năm chưa ghi, thì tuyên bố dứt khoát không thu thuế vụ mùa này, nếu có người nhận cấy cày đã đảm bảo diện tích.

Đối với những chân ruộng mùa cấy rồi bị ngập nay nông dân cố gắng cấy lại thì khi thi hành miễn giảm sẽ chiếu cố nhiều hơn.

Cần chú ý việc phổ biến tuyên truyền chính sách phải kịp thời trong lúc nhân dân đang ra sức chống úng thủy để khuyến khích động viên nhân dân an tâm sản xuất, không ngại thuế nông nghiệp sẽ không chiếu cố đến hoàn cảnh thiệt hại hiện nay.               

2) Nắm chắc, theo dõi sát tình hình thiệt hại để chuẩn bị tiến hành miễn giảm trong khi thu vụ đông.

Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, ngay từ bây giờ cần đặt vấn đề cho các địa phương nắm vững tình hình diện tích bị úng thủy vừa qua, triển vọng thu hoạch của từng loại. Cần phân biệt rõ: ruộng bị mất trắng, ruộng có thể cứu được thu hoạch kém sút, ruộng đã cấy lại v.v… mỗi thứ bao nhiêu diện tích với số liệu chính xác. Ngoài ra phải đặt vấn đề theo dõi thu hoạch của những diện tích ấy để sau này giúp cho việc định tỷ lệ thiệt hại được đúng, thi hành miễn giảm được sát.

Công tác điều tra, nắm vững tình hình số liệu diện tích bị úng thủy, phổ biến chính sách miễn giảm hiện nay là một công tác cấp bách, quan trọng. Đề nghị Ủy ban Hành chính các khu tỉnh cần đặt vấn đề đúng mức, giao trách nhiệm cho các địa phương thi hành để nhân dân tin tưởng ở chính sách miễn giảm của Chính phủ, ra sức chống úng thủy, cấy lại ruộng bị ngập, thực hiện kế hoạch Nhà nước 1956.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 256-BTC-NN năm 1956 phổ biến và tiến hành chính sách và thể lệ miễn giảm cho những ruộng bị úng thủy do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.608
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192