Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 158-TTg năm 1961 về việc thu thuế vào những cơ sở kinh doanh vận tải thô sơ ở miền núi do Phủ Thủ tướng ban hành

Số hiệu: 158-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 24/04/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158-TTg

Hà Nội , ngày 24 tháng 04 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THU THUẾ VÀO NHỮNG CƠ SỞ KINH DOANH VẬN TẢI THÔ SƠ Ở MIỀN NÚI

Kính gửi:

 

- Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính,
- Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông,
- Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc

Theo điều lệ thuế, các cơ sở kinh doanh vận tải phải chịu thuế doanh nghiệp và lợi tức doanh nghiệp. Nhưng trong mấy năm qua,để đặc biệt chiếu cố đến yêu cầu thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa ở miền núi, nên đã có quy định tạm thời miễn thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức doanh nghiệp cho những người ở miền núi làm nghề vận tải bằng xe trâu, xe bò, xe ngựa (có một xe và tự lao động).

Đến nay tình hình đã có nhiêu thay đổi, đường sá được sửa chữa, mở mang, lưu thông hàng hóa đã có những thuận lợi, những hoạt động vận tải bằng phương tiện thô sơ đã phát triển, hoạt đồng đều và tương đối ổn định.

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 07 tháng 03 năm 1961, Thủ tướng Chính phủ ra thông tư quy định việc thu thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức doanh nghiệp vào những cơ sở kinh doanh vận tải thô sơ (xe trâu, xe bò, xe ngựa).

A. ĐỐI VỚI NHỮNG CƠ SỞ KINH DOANH VẬN TẢI THÔ SƠ CHUYÊN NGHIỆP.

1. Những cơ sở kinh doanh vận tải thô sơ chuyên nghiệp (cá nhân hay tổ chức tập thể) đều phải nộp thuế doanh nghiệp theo thuế suất 3% tính trên doanh thu.

2. Những cá nhân hay tổ chức tập thể kinh doanh vận tải thô sơ chuyên  nghiệp, có nộp thuế doanh nghiệp đều phải nộp thuế lợi tức doanh nghiệp theo chế độ thuế lợi tức hiện hành.

B. ĐỐI VỚI NHỮNG CƠ SỞ KINH DOANH VẬN TẢI THÔ SƠ KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP.

Những hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hay cá nhân nông dân làm thêm nghề vận tải thô sơ thì:

1. Đối với những hoạt động vận tải trực tiếp phục vụ cho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp: không thu thuế.

2. Đối với những hoạt động khác (ngoài hoạt động trực  tiếp phục vụ cho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp): có thu thuế doanh nghiệp như những cơ sở kinh doanh chuyên nghiệp và tạm thời chưa thu thuế lợi tức doanh nghiệp.

C. NHỮNG TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM:

1. Những người có thu nhập thấp, đời sống có khó khăn thì được miễn thuế, giảm thuế theo chế độ hiện hành.

2. Những cơ sở kinh doanh chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoạt động ở những vùng sau đây, được tạm thời miễn thuế:

- Vùng nông thôn hẻo lánh,điều kiện vận tải khó khăn, phương tiện vận tải còn thiếu.

- Các nơi có nhu cầu đặc biệt về biên phòng.

Ủy ban hành chính thu, tỉnh sẽ quy định những vùng được tạm thời miễn thuế ở khu, tỉnh mình và báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Giao thông biết.

D. PHẠM VI THI HÀNH:

Những quy định trên chỉ mới áp dụng cho khu tự trị Việt Bắc và thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 1961. Các khu, tỉnh khác muốn áp dụng Thông tư này phải đề nghị Phủ Thủ tướng quyết định.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 158-TTg năm 1961 về việc thu thuế vào những cơ sở kinh doanh vận tải thô sơ ở miền núi do Phủ Thủ tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122