Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/1999/QĐ.UBT về quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh Cần Thơ

Số hiệu: 56/1999/QĐ.UBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cần Thơ Người ký: Võ Hoàng Xinh
Ngày ban hành: 10/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/1999/QĐ.UBT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V QUY ĐỊNH MỨC GIÁ NHÀ VÀ VẬT KIẾN TRÚC DÙNG ĐỂ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRONG TOÀN TỈNH"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở ;

- Căn cứ Thông tư số 05/BXD.TT ngày 09-2-1993 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính- Vật giá tại Công văn số 494/CV.TCVG ngày 06-5-1999;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh Cần Thơ như sau:

ĐVT: đồng/m2

Cấp nhà            Đơn giá

- Biệt thự lầu     1.700.000

- Biệt thự trệt     1.500.000

- Nhà cấp I        1.300.000

- Nhà cấp II        1.100.000

- Nhà cấp III       550.000

- Nhà cấp IV      400.000

- Vật liệu tạm     100.000

Biểu giá trên là đơn giá xây dựng 1m2 mới được xây dựng:

Trị giá nhà = Đơn giá 1m2 x Diện tích x tỉ lệ (%) giá trị còn lại.

- Biểu giá trên không phân biệt đơn giá 1m2 xây dựng nhà trong hẻm hay mặt tiền.

- Nhà thuộc diện Nhà nước bán hóa giá theo Nghị định 61/CP ngày 05-7-1994 tính theo giá bán thực tế của Nhà nước.

- Bản giá trên là mức tối thiểu để thu lệ phí trước bạ, nếu giá bán thực tế cao hơn giá bán biểu thì tính theo giá mua thực tế, nếu giá bán thực tế thấp hơn giá biểu thì áp dụng giá biểu (kể cả nhà và đất).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-6-1999, đồng thời thay thế bản quy định mức giá nhà và vật liệu kiến trúc ban hành kèm theo Quyết định số 3544/QĐ.UBT.94 ngày 08-12-1994 của UBND tỉnh Cần Thơ và Quyết định số 52/1999/QĐ.UBT ngày 12-5-1999 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc quy định mức giá nhà và vật liệu kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND các huyện, các đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Hoàng Xinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/1999/QĐ.UBT về quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45