Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1252/QĐ-BTC về xử lý số dư thuế tạm thu trên tài khoản tiền gửi tại kho bạc Nhà nước của cơ quan Hải quan

Số hiệu: 1252/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1252/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ SỐ DƯ THUẾ TẠM THU TRÊN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;

Trong khi chờ hướng dẫn việc nộp thuế vào tài khoản thu NSNN của cơ quan Hải quan mở tại Kho bạc nhà nước quy định tại Điều 21 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Số tiền thuế nhập khẩu của các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập… mà người nộp thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc nhà nước nay quá 135 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà chưa làm thủ tục thanh khoản thì cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nộp Ngân sách Nhà nước;

Điều 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố làm thủ tục chuyển nộp Ngân sách và làm thủ tục hoàn thuế các trường hợp tại Điều 1 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ NSNN;
- Vụ chế độ Kế toán;
- Lưu VT, TCHQ (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1252/QĐ-BTC về xử lý số dư thuế tạm thu trên tài khoản tiền gửi tại kho bạc Nhà nước của cơ quan Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106