Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB năm 1986 ban hành bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 548-QĐ/LB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: Đoàn Phương, Lý Tài Luận
Ngày ban hành: 08/08/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH - UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 548-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều lệ quản lý đo lường ban hành kèm theo Nghị định số 216-CP ngày 25-9-1974 của Hội đồng Chính phủ;
Để đề cao tính pháp lý của công tác quản lý đo lường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và sử dụng phương tiện đo và để bù đắp một phần chi phí của Nhà nước trong công tác kiểm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành bản qui định về lệ phí kiểm định phương tiện đo như sau:

a) Lệ phí kiểm định theo điều 14 của điều lệ quản lý đo lường được thu trong các trường hợp kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các phương tiện đo. Việc kiểm định này do cơ quan quản lý đo lường Nhà nước các cấp, các tổ chức được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và các tổ chức được công nhận quyền kiểm định ngành tiến hành. Lệ phí kiểm định tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hay hành chính sự nghiệp của đơn vị xin đăng ký kiểm định.

b) Giá lệ phí kiểm định của mỗi phương tiện đo phải đúng bằng lệ phí kiểm định ban hành kèm theo quyết định này. Việc sửa đổi hoặc bổ sung bảng lệ phí kiểm định do Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

c) Đơn vị xin kiểm định phải nộp lệ phí kiểm định cho tất cả phương tiện đo sau khi qua kiểm định.

d) Cơ quan quản lý đo lường Nhà nước, các cấp, các tổ chức được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và các tổ chức được công nhận quyền kiểm định ngành được trực tiếp thu lệ phí kiểm định hoặc thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước theo các qui định tài chính hiện hành.

đ) Đơn vị xin kiểm định phải chi phí tiền vận chuyển phương tiện đo đến nơi kiểm định đã được quy định. Trong trường hợp phương tiện đo phải kiểm định tại địa điểm khác nơi qui định thì đơn vị xin kiểm định phải thanh toán với cơ quan kiểm định các chi phí về vận chuyển người và thiết bị.

1) Lệ phí kiểm định do cơ quan quản lý đo lường Nhà nước các cấp, các tổ chức được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và các tổ chức được công nhận quyền kiểm định ngành thu được nộp vào ngân sách Nhà nước (khoản 82, hạng 3) hoặc vào quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh). Hàng năm các cơ quan kiểm định nói trên được phép dự trù 5% tổng số lệ phí thu được để làm phần thưởng cho những trường hợp nêu trong điều 29 của điều lệ quản lý đo lường. Khi chi phải căn cứ vào quyết định khen thưởng thực tế, số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước, vì 5% là mức khống chế tối đa.

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định Liên Bộ Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước - Bộ Tài chính số 683-QĐ/LB ngày 28-12-1979 qui định về lệ phí kiểm định phương tiện đo và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

Lý Tài Luận

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định liên bộ 548-QĐ/LB năm 1986 ban hành bản quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100