Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 97/2006/QĐ-UBND về phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 97/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 07/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG CHUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 về việc ban hành khung mức thu phí tham quan và phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên như sau:

1. Đối tượng thu: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong độ tuổi quy định dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên (trừ đối tượng được miễn thu theo quy định dưới đây).

2. Mức thu: 30.000 đồng/thí sinh dự thi.

3. Đối tượng miễn, giảm thu.

a. Đối tượng miễn thu: Miễn thu phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên đối với học sinh là con liệt sỹ, con thương binh hạng 1, hạng 2; con của những người hưởng chính sách như thương binh hạng 1, hạng 2; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh bị tàn tật và có khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật được Hội đồng giám định Y khoa xác nhận; học sinh là con bệnh nhân phong được Nhà nước trợ cấp xã hội; học sinh hoặc gia đình học sinh có cha mẹ bị nhiễm chất độc da cam (có xác nhận của chính quyền địa phương); học sinh mà gia đình (cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ đói, nghèo theo tiêu chí quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Đối tượng giảm thu: Giảm 50% mức thu phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên đối với học sinh là con thương binh, bệnh binh và con của những người hưởng chính sách như thương binh hạng 3, hạng 4.

4. Tỷ lệ % phí dự thi tuyển sinh để lại cho ngành giáo dục.

a. Ngành giáo dục được để lại 100% số tiền phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông trung học không chuyên để chi phí phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển sinh.

b. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thu và quản lý sử dụng nguồn thu phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông trung học không chuyên đúng mục đích và quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giáo đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông trung học không chuyên đúng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2006/QĐ-UBND về phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251