Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/1999/QĐ-UB quy định phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 95/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đinh Hạnh
Ngày ban hành: 01/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ ĐƯỜNG PHỐ (ĐẤT CÔNG) ĐỂ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY HOẶC ĐỂ TRUNG CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

- Xét đề nghị của Liên ngành: Giao thông công chính, Tài chính vật giá, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tại Tờ trình số 1367/TT-LN ngày 10/7/1999 về việc soát xét các khoản phí và lệ phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy và trung chuyển vật liệu xây dựng tại Công ty Khai thác điểm đổ xe;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Chấp thuận đề nghị của Sở giao thông công chính và Liên ngành ghi tại tờ trình số 1367/TT-LN ngày 10/7/1999:

Giao thông Công ty Khai thác điểm đổ xe thực hiện thu phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng ghi tại Điều 1.

Công ty Khai thác điểm đổ xe được quản lý và sử dụng số phí thu được theo Mục III, Điều 5b khoản 1 Thông tư 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ tài chính.

Điều 3: Quyết định này được thi hành từ ngày 1/7/1999:

Những nội dung ghi tại Quyết định trước đây của UBND Thành phố Hà nội trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính vật giá; Sở Giao thông công chính; Cục trưởng Cục thuế, Chi Cục trưởng Chi Cục tài chính doanh nghiệp Thành phố; Thủ trưởng các Sở; Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan và Giám độc Công ty Khai thác điểm đổ xe Hà nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh 

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 95/1999/QĐ-UB NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ ĐƯỜNG PHỐ (ĐẤT CÔNG) ĐỂ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY HOẶC ĐỂ TRUNG CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ ĐƯỜNG PHỐ (ĐẤT CÔNG) ĐỂ:

1. Trông giữ xe đạp, xe máy:

- Tại 48 tuyến phố chính quy định

(Quyết định 07/1998/QĐ-UB: Mức 35.000 đồng /m2/tháng.

- Cho các tuyến phố còn lại: Mức 25.000 đồng /m2/tháng.

2. Trung chuyển vật liệu xây dựng: Mức 50.000 đồng /m2/tháng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/1999/QĐ-UB quy định phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.778
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70