Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 942/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lưu Minh Trị
Ngày ban hành: 05/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 942/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ VỀ VẬN CHUYỂN, CẤP CỨU BỆNH NHÂN CỦA TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN CẤP CỨU 115.  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ các Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 và số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư số 14/TT-LB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động thương binh và xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Tiếp theo các quyết định 4553/QĐ-UB ngày 22/12/1995 và số 3607/QĐ-UB ngày 18/9/1997 của UBND thành phố.
Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá và Sở Y tế tại tờ trình số 151 TT/LN-YT-TC ngày 11/02/1998;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung quy định tạm thời mức thu một phần viện phí đối với bệnh nhân cần thiết vận chuyển, cấp cứu của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115.

- Cấp cứu bệnh nhân (tại nhà) : 35.000 đ/lần

- Cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế: 50.000 đ/lần.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện, giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm chuyên khoa và Giám đốc Bảo hiểm y tế Hà nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (Để B/C)
- Đ/c PCT Đinh Hạnh (b/c)
- Lưu VX, TC

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lưu Minh Trị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 942/QĐ-UB ngày 05/03/1998 bổ sung quy định tạm thời mức thu một phần viện phí về vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.019

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!