Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2007 đính chính Quyết định 01/2007/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 935/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 06/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2007/QĐ – UBND NGÀY 30/01/2007 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cử Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1 1/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định giá tính thuế tài nguyên; cụ thể như sau:

1. Phụ lục giá tính thuế tài nguyên đã ban hành:

STT

NHÓM TÀI NGUYÊN

ĐVT

Mức giá (đồng)

III

LÂM SẢN

 

 

1

Gỗ tròn các loại

 

 

 

- Nhóm III, IV

M3

1.500.000

2. Nay sửa lại phụ lục giá tính thuế tài nguyên trên như sau:

STT

NHÓM TÀI NGUYÊN

ĐVT

Mức giá (đồng)

III

LÂM SẢN

 

 

1

Gỗ tròn các loại

- Nhóm III, IV

M3

1.500.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết đinh số 01/2007/QĐ - UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định giá tính thuế tài nguyên.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên & môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2007 đính chính Quyết định 01/2007/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144