Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 92/2006/QĐ-UBND về bảng đơn giá đất để tính lệ phí trước bạ đất đối với tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ khi được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 92/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUÊ ĐẤT CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH KỸ THUẬT HẠ TẦNG KHU CN PHÚ TÀI VÀ KHU CN LONG MỸ KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Quyết định số 04/2005/QĐ-UBND ngày 06/01/2005 và số 139/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành và bổ sung, điều chỉnh các Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1238/TTr-STC-VG ngày 29/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá đất để tính lệ phí trước bạ đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng Khu CN Phú Tài và Khu CN Long Mỹ khi được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

BẢNG ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUÊ ĐẤT CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH KỸ THUẬT HẠ TẦNG KCN PHÚ TÀI VÀ KCN LONG MỸ KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh)

STT

Khu, cụm công nghiệp và vị trí

Đơn giá đất (đồng/m2)

A

Khu công nghiệp Phú Tài

 

I

Khu công nghiệp Phú Tài giai đoạn 1, 2, 3

 

1

Đường trục trung tâm

675.000

2

Đường Gom số 10

1.000.000

3

Đường số 11, 14, 15, 18, 19, 23

540.000

4

Đường số 17

500.000

5

Đường số 21

473.000

6

Đường số 16

405.000

II

Khu công nghiệp Phú Tài mở rộng về phía Nam

 

1

Đường trục trung tâm

574.000

2

Đường Gom

574.000

3

Đường vào nghĩa trang

550.000

4

Đường vào trại 05 - 06

460.000

B

Khu công nghiệp Long Mỹ

 

1

Đường từ Quốc lộ 1A đi vào

Tính theo giá đất tại QĐ số 93/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh

2

Đường trục trung tâm

300.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/2006/QĐ-UBND về bảng đơn giá đất để tính lệ phí trước bạ đất đối với tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ khi được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196