Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 882/2003/QĐ-UB quy định bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy, ô tô, tàu, thuyền làm căn cứ tính thuế và thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 882/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Quynh
Ngày ban hành: 02/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/2003/QĐ-UB

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU XE HAI BÁNH GẮN MÁY, XE Ô TÔ, TÀU, THUYỀN LÀM CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP.

- Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy; Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xét đề nghị của liên ngành Cục Thuế - Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 510TT/LN ngày 26/02/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định bảng giá tối thiểu (giá đã có thuế VAT) đối với các loại xe hai bánh gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền mới 100% theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 và phụ lục 4 đính kèm quyết định này để Cơ quan thuế làm căn cứ tính và thu lệ phí trước bạ, đồng thời làm căn cứ tính truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe gắn máy vi phạm ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người mua thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường.

Điều 2: Giao cho các ngành chức năng: Thuế, Tài chính - Vật giá, Quản lý thị trường, Công an và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe gắn máy có hành vi vi phạm ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người mua thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường hoặc thấp hơn bảng giá tối thiểu thì xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo mức giá tối thiểu quy định tại điều 1 của Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu giá cả các loại xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên thị trường tỉnh Quảng Ninh có sự biến động tăng hoặc giảm trên 5% thì Cục Thuế và Sở Tài chính - Vật giá báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh để điều chỉnh giá kịp thời.

Điều 3: Bảng giá tối thiểu quy định tại Quyết định này thay thế cho bảng giá tối thiểu quy định tại các Quyết định sau đây: Quyết định số 1007/QĐ-UB ngày 05/4/1997; Quyết định số 2259/QĐ-UB ngày 26/8/1998; Quyết định số 4017/QĐ-UB ngày 30/10/2001; Quyết định số 1201/2002/QĐ-UB ngày 18/4/2002 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Thương mại, Cục Trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- Tổng Cục Thuế
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND ttỉnh
- CT, các PCT. UBND tỉnh
- Như điều 4 (thực hiện).
- Sở Giao thông - Vận tải
- V0, V1, TM1
- Lưu: TM1, VP/UB.
 40bản, H-QĐ37

T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quynh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 882/2003/QĐ-UB quy định bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy, ô tô, tàu, thuyền làm căn cứ tính thuế và thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77