Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 876/1997/QĐ-TTg về việc giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất cho các cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phải chuyển công tác về tỉnh mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 876/1997/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 16/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 876/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 876/1997/QĐ-TTg NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC GIẢM VÀ CHẬM NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO CÁC HỘ LÀ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN KHI CHIA TÁCH TỈNH PHẢI CHUYỂN CÔNG TÁC VỀ TỈNH MỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ vào khoản 3 Điều 12 Nghị định số 89-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ Quy định thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hộ gia đình cán bộ công nhân viên do nhu cầu và nhiệm vụ công tác phải chuyển từ tỉnh lỵ cũ về tỉnh lỵ mới do chia tách tỉnh, nay được giao đất làm nhà ở tại tỉnh lỵ mới, thì được giảm hoặc chậm nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình cán bộ công nhân viên đã hình thành mà chưa được giao đất làm nhà ở tại tỉnh lỵ cũ trước ngày chia tách tỉnh, nay được giao đất làm nhà ở tỉnh lỵ mới thì được xét giảm tiền sử dụng đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất 2 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất.

Hộ gia đình cán bộ công nhân viên nếu đã được giao đất làm nhà ở tỉnh lỵ cũ, nay được giao đất làm nhà ở tỉnh lỵ mới thì được chậm nộp tiền sử dụng đất 5 năm, kể từ ngay được giao đất.

Diện tích đất làm nhà ở cho hộ gia đình cán bộ công nhân viên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế của địa phương và quy định chung của Nhà nước.

Mức giảm cụ thể tiền sử dụng đất do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa không quá 60% số tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định trên cơ sở khung giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị định số 87-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ.

Điều 2: Hộ gia đình cán bộ công nhân viên nêu tại Điều 1 của Quyết định này nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 của Quyết định số 118-TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được hưởng tại tỉnh cũ thì ngoài việc được giảm tiền sử dụng đất ở theo quy định của quyết định này , còn được hỗ trợ tiền sử dụng đất tại tỉnh mới, nhưng tổng mức giảm và hỗ trợ tiền sử dụng đất của một hộ gia đình cán bộ công nhân viên không được vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố mới được chia tách tỉnh có trách nhiệm rà soát lại các đối tượng thuộc diện được giảm, quy định mức giảm cụ thể theo quy định tại Quyết định này và các chế độ hiện hành của Nhà nước.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các trường hợp hộ gia đình cán bộ công nhân viên đã được giao đất ở tại tỉnh lỵ mới trước ngày ban hành Quyết định này mà đã nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định số 89-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ, thì được hoàn lại số tiền đã nộp bằng mức được giảm quy định tại Quyết định này, các trường hợp đã được hỗ trợ cơ sở hạ tầng, thì số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này phải trừ đi số tiền đã hỗ trợ cơ sở hạ tầng.

Điều 5: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 876/1997/QĐ-TTg về việc giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất cho các cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phải chuyển công tác về tỉnh mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
TVPL:
DMCA.com Protection Status