Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND bãi bỏ một số quy định đặc thù do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 79/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2006/QĐ-UBND

Vinh , ngày 21 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 107/2005/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2006;

Căn cứ ý kiến kết luận của Hội đồng Tài chính tại phiên họp ngày 09/5/2006;

Căn cứ kết luận tại buổi làm việc với các ngành có liên quan ngày 31/7/2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ năm ngân sách 2006, bãi bỏ một số quy định đặc thù sau đây:

1. Bãi bỏ điều 15, điều 16 - "Quy chế về quản lý, khai thác và tiêu thụ quặng thiếc, sắt, chì, kẽm, đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An" ban hành kèm theo quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004 của UBND tỉnh về để lại cho ngân sách huyện 100% các khoản tiền phạt do các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khoáng sản và 50% phần vượt thu so với kế hoạch nguồn thu trong lĩnh vực khai thác, chế biến, thăm dò, tiêu thụ các loại sản phẩm đá vôi trắng, quặng thiếc trên địa bàn.

2. Bãi bỏ việc trích lập quỹ khen thưởng cho các cấp, các ngành, các đơn vị có thành tích thu thuế đối với hoạt động XDCB quy định tại điều 2, Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003 của UBND tỉnh "v/v ban hành Quy định quản lý thu thuế hoạt động XDCB của các tổ chức thi công công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An, Giám đốc Sở Tài nguyên - MT, Giám đốc Kho bạc NN tỉnh, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2006/QĐ-UBND bãi bỏ một số quy định đặc thù do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15