Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 721/QĐ-TCT năm 2011 phê duyệt Phương án khảo sát đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa doanh nghiệp Việt Nam với bên liên kết do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 721/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 06/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 721/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI CÁC BÊN LIÊN KẾT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 456/2011/QĐ-TTg ngày 14/04/2011 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc phê duyệt Đề án Đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các bên liên kết;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Phó trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phương án khảo sát đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các bên liên kết. (Phương án khảo sát đính kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Phân công thực hiện phương án khảo sát:

1. Tại cấp Tổng cục: Giao Ban Cải cách và Hiện đại hoá tổ chức thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Phương án khảo sát và tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát.

2. Tại cấp Cục Thuế: Giao Phòng Tuyền truyền Hỗ trợ NNT phối hợp với các đơn vị liên quan trong Cục Thuế tổ chức triển khai, thực hiện cuộc khảo sát tại địa phương theo đúng phương án khảo sát.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hoá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCT
- Lưu VT, CC.Thắng

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 721/QĐ-TCT năm 2011 phê duyệt Phương án khảo sát đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa doanh nghiệp Việt Nam với bên liên kết do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.551
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.169.76