Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/2001/QĐ-UB ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định miễn, giảm và hoàn thuế sử dụng đất nông nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 69/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 07/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM VÀ HOÀN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/05/2001 của Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001;

- Căn cứ Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/06/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố tại tờ trình số 10484/CT-NN ngày 24/08/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định miễn, giảm và hoàn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, các hộ nghèo và cho diện tích thực tế trồng lúa theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/06/2001 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Giao Cục trưởng cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2001/QĐ-UB ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định miễn, giảm và hoàn thuế sử dụng đất nông nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.381
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102