Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2002/QĐ-UB tạm thời về mức thu và nội dung chi học phí trong các cơ sở, lớp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2002 trở đi do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 68/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MỨC THU VÀ NỘI DUNG CHI HỌC PHÍ TRONG CÁC CƠ SỞ, LỚP, TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, BỒI DƯỠNG VĂN HÓA, LUYỆN THI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2002 TRỞ ĐI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 44/2000/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BLĐTBXH ngày 23/5/2000 của Liên Bộ Tài chính- Giáo dục và Đào tạo - Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính về chế độ khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;
Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4184/VPCP-KG ngày 11/9/2001;
Căn cứ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2139/KHTC ngày 20/3/2002 và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3546 TC/HCSN ngày 11/4/2002;
Căn cứ Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 11/5/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Qui định tạm thời về Tổ chức và quản lý các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, mỹ thuật, nghiệp vụ trên địa bàn Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành Tài chính Vật giá - Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2843/LN TCVG- GD ĐT ngày 17/10/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Qui định mức thu học phí đối với các trung tâm, cơ sở, lớp ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau :

1. Tin học :

Học phí cho các lớp học lý thuyết khoảng 40 học viên và thực hành mỗi người một máy.

- Trình độ A (100 tiết) : Không quá 120.000 đ/học viên/khóa học.

- Trình độ B (100 tiết) : Không quá 150.000 đ/học viên/khóa học.

2. Bồi dưỡng văn hóa, luyện thi :

- Mức thu : Không quá 5.000 đ/buổi/học viên.

- Phương thức thu : Theo từng buổi học, nếu nộp cả tháng, được giảm 20% số phải nộp.

3. Lớp ngoại ngữ :

Học viên theo học các trình độ A, B, C tiếng Anh, Pháp, Trung... theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, mỗi lớp từ 25 đến 30 học viên :

+ Trình độ A (400 tiết) : Không quá 250.000 đ/học viên/khóa học.

+ Trình độ B (400 tiết) : Không quá 280.000 đ/học viên/khóa học.

+ Trình độ C (450 tiết) : Không quá 300.000 đ/học viên/khóa học.

Điều 2 : Các Trung tâm khi thu học phí phải sử dụng biên lai thu do Cục thuế Hà Nội phát hành hoặc sử dụng biên lai thu của Trung tâm phát hành, nhưng phải đăng ký mẫu, mã với Cục thuế Hà Nội.

Điều 3 : Việc sử dụng nguồn thu học phí tại các Trung tâm thực hiện theo các qui định tại Thông tư liên tịch số 44/2000/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BLĐTB&XH ngày 23/5/2000 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội "Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục".

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5 : Chánh Văn phòng HĐND và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở : Giáo dục và Đào tạo, Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc phụ trách các Trung tâm, cơ sở, lớp ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2002/QĐ-UB tạm thời về mức thu và nội dung chi học phí trong các cơ sở, lớp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2002 trở đi do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.117

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100