Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4724/2006/QĐ-UBND quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn tỉnh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 4724/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 27/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4724/2006/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ THI LẤY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các Đề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của liên Sở Giáo dục - Đào tạo và Tài chính tại Công văn số 634/LGDĐT-TC ngày 30 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ Sở Giáo - Dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thề như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí thi: Là thí sinh tự do đăng ký dự thi lấy chứng chỉ trình độ A, B về ngoại ngữ, tin học.

2. Mức thu:

a. Thi Ngoại ngữ:

Trình độ: A50.000 đồng/1 thí sinh;

Trình độ: B70.000 đồng/1 thí sinh;

b. Thi tin học:

Trình độ A: 50.000 đồng/ thí sinh;

Trình độ B: 90.000 đồng/ thí sinh.

3. Về sử dụng lệ phí: số thu được để lại 100% cho sở Giá dục – Đào tạo sử dụng theo quy định tại khoản 4, phần c, mục III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 2571/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KT văn bản);
- Bộ Tài chính (vụ pháp chế);
- Bộ GD-ĐT (vụ pháp chế);
- TTr TU, TTr HĐND;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh,
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT - TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4724/2006/QĐ-UBND quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn tỉnh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154