Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2003/QĐ-UB về mức thu phí trông giữ đối với phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 40/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 21/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2003/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 21 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/03/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 39/TTHĐ ngày 18/4/2003;
Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số 248/TCVG-NS ngày 31/3/2003

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành mức thu, tỷ lệ trích nộp khoản thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông cụ thể như sau:

1. Về đối tượng thu: Là người sử dụng phương tiện giao thông vi phạm pháp luật tạm giữ phương tiện giao thông chờ xử lý. Trường hợp phương tiện giao thông bị tạm giữ nhưng sau đó xác định người sử dụng phương tiện giao thông không có lỗi trong việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông không phải nộp phí trông giữ phương tiện. Nếu người sử dụng phương tiện đã nộp phí thì đơn vị thu phải hoàn trả lại tiền phí cho người sử dụng phương tiện. trường hợp đơn vị thu là đơn vị chuyên doanh trong giữ phương tiện thì đơn vị ra quyết định tạm giữ phải chi trả cho đơn vị chuyên doanh trông giữ phương tiện khoản phí này từ khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ mà đối với được sử dụng.

2. Về mức thu phí: Mức trông giữ đối với xe đạp là 1.000đ/ngày/xe; đối với xe máy là 3.000đ/ngày/xe; đối với ôtô con 4 chỗ ngồi 10.000đ/ngày/xe; xe ôtô từ trên 4 chỗ ngồi đến 24 chỗ ngồi là 15.000đ/ngày/xe; xe ô tô từ trên 24 chỗ ngồi trở lên và xe tải dưới 10 tấn là 20.000đ/ngày/xe; xe tải tử 10 tấn trở lên là 25.000đ/ngày/xe.

3. Về chứng từ thu phí:

Đối với trường hợp phương tiện đưa vào các bãi trông giữ của các đơn vị chuyên doanh trông giữ phương tiện, khi thu phí đơn vị phải giao hóa đơn hoặc vé in sẵn mức thu cho đối tượng nộp phí (theo quy định hiện hành tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về in phát hành quản lý hóa đơn).

Đối với trường hợp tạm giữ đưa vào các kho, bãi của đơn vị ra quyết định tạm giữ phương tiện, khi thu phí đơn vị phải lập và cấp biên lai thu hoặc tem, vé in sẵn mức thu cho đối tượng nộp phí. Biên lai hoặc tem, vé thu phí đơn vị thu nhận lại cơ quan Thuế địa phương nơi đơn vị thu đóng trụ sở chính. Việc sử dụng, quyết toán biên lai, tem, vé thu phí được thực hiện theo quyết định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ẩn chỉ thuế.

4. Về quản lý, sử dụng tiền phí thu được:

a) Đối với phí do đơn vị chuyên doanh trông giữ phương tiện thu là phí không thuộc ngân sách Nhà nước, tiền phí thu được là doanh thu của đơn vị thu phí. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định.

b) Đối với phí do đơn vị ra quyết định tạm giữ phương tiện thu là phí thuộc ngân sách Nhà nước. Đơn vị thu phí được để lại 30% tiền phí thu được để trang trải chi phí như: Chi sửa chữa nhà trông giữ phương tiện, chi thù lao cho người trông giữ và một số khoản chi nghiệp vụ phí liên quan đến công tác thu phí trông giữ phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông khác. Đơn vị thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí còn lại vào ngân sách Nhà nước theo quy định của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2: Giao Công an tỉnh, Cục Thuế, Sở Tài chính - Vật giá và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện cụ thể.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2003.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2003/QĐ-UB về mức thu phí trông giữ đối với phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.636
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10