Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 351/QĐ-UB năm 1989 về việc thống nhất quản lý các loại thu lệ phí, phụ phí, phạt vi cảnh trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 351/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 20/07/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 351/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CÁC LOẠI THU LỆ PHÍ, PHỤ PHÍ, PHẠT VI CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
- Để tập trung thống nhất quản lý các loại thu lệ phí, phụ thu, phạt vi cảnh được đưa vào ngân sách thành phố, quận, huyện, nhằm sử dụng vào việc cải tạo xây dựng sửa chữa bảo trì các hệ thống phục vụ nhân dân đẩy mạnh các hoạt động xã hội ngày càng tốt hơn;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh thành phố tại Công văn số 382/TCLP ngày 8-7-1989

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay giao cho ngành tài chánh thành phố quản lý thống nhất các loại thu lệ phí, phụ thu, phạt vi cảnh trên địa bàn thành phố với nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức in các loại ấn chỉ phục vụ các loại thu nói trên

- Nghiên cứu giá biểu các loại lệ phí phụ thu trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định thống nhất toàn thành phố.

Theo dõi điều chỉnh kịp thời phù hợp với giá cả thực tế biến động.

- Hướng dẫn sử dụng các loại ấn chỉ, thanh quyết toán ấn chỉ đúng quy định, đúng thời gian.

- Hướng dẫn thực hiện tỷ lệ điều tiết số thu được trên địa bàn giữa thành phố và quận, huyện và phường, xã, và kiểm tra việc thu nộp, sử dụng đúng mục đích yêu cầu.

- Sở Tài chánh tổng hợp đưa vào tổng thu ngân sách thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tháng, quý, năm (gồm thành phố và quận, huyện)

- Các ngành của thành phố, quận, huyện, phường xã không có chức năng in ấn các loại biên lai chứng từ thu, thì không được in ấn, phát hành bất kỳ một loại chứng từ thu nào.

- Các biên lai, phiếu thu, vé, sử dụng cho các loại lệ phí, phụ thu, phạt vi cảnh mà cơ quan đơn vị quận, huyện, phường, xã đã in và phát hành từ trước nay còn lại đến ngày 1-8-1989 phải báo cáo Sở Tài chánh để có biện pháp xử lý từng loại biên lai ấn chỉ đó.

Điều 2. – Về tổ chức biên chế cho việc quản lý các nguồn thu này, ngành tài chánh thành phố cùng với Ban Tổ chức chính quyền thành phố, quận, huyện nghiên cứu, sắp xếp bố trí cho phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Điều 3. – Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, thủ trưởng Sở, Ban, Ngành, Chỉ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 351/QĐ-UB năm 1989 về việc thống nhất quản lý các loại thu lệ phí, phụ phí, phạt vi cảnh trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209