Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2006 Quy định tạm thời mức thu nộp phí tham quan Khu Du lịch đồi Ghềnh Ráng tỉnh Bình Định

Số hiệu: 345/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU PHÍ THAM QUAN TẠI KHU DU LỊCH GHỀNH RÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh khoá X kỳ họp thứ 5 về việc ban hành bổ sung, sửa đổi một số loại phí;

Căn cứ các Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 và số 140/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành và bổ sung, sửa đổi một số loại phí trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3526/QĐ-CTUBND ngày 15/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn thuê đất xây dựng khu du lịch đồi Ghềnh Ráng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Thường trực Tổ công tác triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 603/CT-THDT ngày 15/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu nộp phí tham quan Khu Du lịch đồi Ghềnh Ráng của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn kể từ khi tiếp nhận lại từ Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn như sau:

- Mức thu: 4.000 đồng/người/lượt (chưa kể phí bảo hiểm khách tham quan đã được UBND tỉnh cho ý kiến tại Công văn số 495/UBND-TC ngày 27/02/2006);

- Tỷ lệ để lại: Công ty được để lại 90% (chín mươi phần trăm) tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí và chi phí quản lý khai thác danh lam thắng cảnh; số tiền phí còn lại 10% (mười phần trăm) phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn xây dựng đề án thu phí tham quan du lịch theo quy định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, Quyết định chính thức tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2006 Quy định tạm thời mức thu nộp phí tham quan Khu Du lịch đồi Ghềnh Ráng tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155