Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND về chấm dứt việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 31/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 27/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤM DỨT VIỆC TỔ CHỨC THU, NỘP PHÍ GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp thứ 6 Khóa VII từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2005;
Theo đề nghị của Sở Giao thông-Công chính (Công văn số 273/SGTCC-GT ngày 16 tháng 02 năm 2006);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7-Nhà Bè) của Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp (thực hiện theo Quyết định số 178/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố), kể từ 0 giờ 00 ngày 01tháng 3 năm 2006.

Điều 2. Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp ngưng ngay việc phát hành, bán vé tháng; chịu trách nhiệm thu hồi, hoàn trả tiền cho người mua đối với những vé thu phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát có giá trị sử dụng kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2006 trở về sau.

Điều 3. Giao Së Tại chính phối hợp Cục Thuế thành phố tổ chức kiểm tra, thanh kiểm tra,thanh quyết toán công tác thu, nộp phí giao thông trên tuyến đường của Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp nói tại Điều 1.

Điều 4. Giao Sở Giao thông-Công chính chỉ đạo công tác tháo dỡ các trạm, chốt thu phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, tổ chức tiếp nhận-quản lý vật tư thu hồi đúng quy định.

Giao Sở Giao thông-Công chính chủ trì Tổ đám phán tiếp tục khẩn trương hoàn tất việc đàm phán, đi đến thống nhất về giá trị chuyển giao công trình.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở-ban-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thường trực Thành Ủy;
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Báo, đài thành phố;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Thg)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Đua
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2006/QĐ-UBND về chấm dứt việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0