Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 287-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với đánh thuế vào thu nhập giữa nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hoà Hung-Ga-Ri do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 287-QĐ/CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Lê Đức Anh
Ngày ban hành: 15/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 287-QĐ/CTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ HUNG-GA-RI VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI ĐÁNH THUẾ VÀO THU NHẬP

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;
Theo đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 6208-QHQT ngày 7 tháng 11 năm 1994
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Hung-ga-ri về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Đức Lương được Chủ tịch nước uỷ quyền ký ngày 26 tháng 8 năm 1994 tại Budapest (Hung-ga-ri).

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn Hiệp định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 3. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Anh

(Đã ký)

 

THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 287-QD/CTN

Hanoi, November 15, 1994

 

DECISION

TO RATIFY THE TREATY ON AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND PREVENTION OF EVASION OF INCOME TAX SIGNED BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE REPUBLIC OF HUNGARY

THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Proceeding from Articles 103 and 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Ordinance of the 17th of October, 1989, on the signing and implementing of international agreements by the Socialist Republic of Vietnam;
At the proposal of the Government embodied in Note No. 6208/QHQT on the 7th of November, 1994,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the Treaty between the Socialist Republic of Vietnam and the Republic of Hungary on Avoidance of Double Taxation and Prevention of Evasion of Income Tax signed in Budapest (Hungary) on the 26th of August, 1994, by Deputy Prime Minister Tran Duc Luong on mandate of the President.

Article 2.- The Minister for Foreign Affairs is responsible for arranging procedures of external relations concerning the ratification of this Treaty, and notifying the concerned agencies of the effective date of the Treaty.

Article 3.- The Prime Minister and the Director of the Office of the President are responsible for the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 287-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với đánh thuế vào thu nhập giữa nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hoà Hung-Ga-Ri do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81