Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2004/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục và mức giá thu một phần viện phí đối với thủ thuật, dịch vụ kỹ thuật do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 26/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Hoàng Be
Ngày ban hành: 28/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DANH MỤC VÀ MỨC GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ THUẬT, DỊCH VỤ KỸ THUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 1l/9/2001;

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính Phủ v/v Thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9//995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính Phủ v/v Hướng dẫn thu một phần viện phí;

Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật;

Căn cứ Công văn số 56/TC-CST ngày 15/0//2004 của Bộ Tài chính V/v danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 30/5/1997 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) v/v triển khai thực hiện thu một phần viện phí;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TTr -TC ngày 14/6/2004 VIv Trình duyệt điều chỉnh và bổ sung mức giá thu một phần viện phí,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức giá thu một phần viện phí đối với một số thủ thuật, dịch vụ kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 30/5/1997 của UBND tỉnh Lai Châu ( nay là tỉnh Điện Biên ) cụ thể như sau:

- Điều chỉnh mức giá thu một phần viện phí: Thu theo mức giá quy định trong khung giá thu một phần viện phí của Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế - LĐ TB & XH - Ban Vật giá Chính phủ.

- Bổ sung danh mục và mức giá thu một phần viện phí đối với một số loại thủ thuật, dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định số 1904/QĐ- BYT ngày 10/8/1998 của Bộ Y tế.

( Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính và sở LĐ TB & XH hướng dẫn, quản lý và kiểm tra các đơn vị tổ chức thu, sử dụng viện phí theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc sở: Tài chính, Y tế, LĐ TB & XH; thủ trưởng các ngành liên quan và các đơn vị tổ chức thu viện phí chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Be

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2004/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục và mức giá thu một phần viện phí đối với thủ thuật, dịch vụ kỹ thuật do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253