Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 qui định tại Quyết định 22/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 249/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 249/2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 QUI ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2007/QĐ-UBND NGÀY 7/8/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 552/SGTVT-VP ngày 18/6/2008 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1756/STC-QLGCS ngày 28/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 qui định tại Điều 1 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh như sau: 3.250.000 đồng/học viên/khoá học

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh quản lý tổ chức thu, quản lý sử dụng học phí đào tạo lái xe ô tô theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 249/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 qui định tại Quyết định 22/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87