Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 247/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 247/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ VỀ THUẾ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUA KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế;

Căn cứ kiến nghị tại Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 21 tháng 02 năm 2012 tại Công ty TNHH Hồng Lộc của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 14/QĐ-TCT ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Hồng Lộc - Mã số thuế: 5300237217. Địa chỉ: Số nhà 260 - Đường Nguyễn Huệ - P. Phố Mới - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của ông (bà) Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty TNHH Hồng Lộc - Mã số thuế: 5300237217, thời kỳ kiểm tra năm 2010 và 11 tháng năm 2011.

1. Truy thu thuế GTGT là: 315.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm mười lăm nghìn đồng).

2. Phạt:

- Phạt 10% số thuế kê khai thiếu, số tiền: 31.500 đồng.

- Phạt chậm nộp thuế đối với số thuế khai thiếu: 84.735 đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu và phạt hành chính trong lĩnh vực thuế là: 431.235 đồng. (Bốn trăm ba mươi mốt nghìn, hai trăm ba mươi lăm đồng).

Yêu cầu Công ty TNHH Hồng Lộc nộp số tiền truy thu và phạt thuế nêu trên vào tài khoản số 741-01 của Cục thuế tỉnh Lào Cai mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai.

Thời hạn nộp: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu nộp chậm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Hồng Lộc, Cục thuế tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục thuế tỉnh Lào Cai;
- Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT; KTNB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 247/QĐ-TCT ngày 12/03/2012 xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.006

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.85.190