Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 247/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 247/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí ;
Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 6768/TC- ĐTSC ngày 13/10/2004, đề nghị của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ chi tại công văn số 487/CV-05 ngày 18/08/2005 ;
Căn cứ Nghị Quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi như sau :

Vé vào cổng Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi :

+ Người lớn : 15.000 đồng / lượt / người

+ Trẻ em : 7.000 đồng / lượt / người

Điều 2: Việc miễn giảm mức thu đối với diện chính sách, học sinh, sinh viên, người tàn tật theo Nghị Quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xem xét đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định .

Điều 3: Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi thực hiện việc đăng ký, kê khai, quyết toán với cơ quan Thuế theo quy định .

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định nầy .

Điều 5: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Giám đốc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy.

 


Nơi nhận
:

- Như Điều 5
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- TT/UB
- VP/HĐ-UB:CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu ( TM/ O )

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 247/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 về mức thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.150

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!