Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 243/2004/QĐ-UB ban hành mức giá trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 243/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Phước Như
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 243/2004/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ TRẦN LÀM CƠ SỞ THU PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT, PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ CÁC LOẠI PHÍ KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 11/2003/QĐ- BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa;
Theo đề nghị của Sở Giao thông Công chính và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ban hành mức giá trần đóng mới đối với phương tiện thủy nội địa, để xác định giá trị phương tiện làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, lệ phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa như sau:

1.1 Phương tiện vỏ gỗ: (gỗ + vật tư + tiền công)

- Từ dưới 20 tấn : 4.000.000 đ/tấn

- Từ 20 tấn đến dưới 50 tấn : 3.700.000 đ/tấn

- Từ 50 tấn đến dưới 100 tấn : 3.400.000 đ/tấn

- Từ 100 tấn trở lên : 3.200.000 đ/tấn

1.2 Sà lan vỏ thép: (Tol + vật tư + tiền công)

- Sà lan mặt bằng : 1.500.000 đ/tấn

- Sà lan tự hành : 1.900.000 đ/tấn

1.3 Các loại động cơ:

a. Động cơ Trung quốc:

- Từ 5 cv đến 24 cv (mới) : 250.000 đ/1cv

- Từ 5 cv đến 24 cv (đã qua sử dụng) : 150.000 đ/1cv

b. Động cơ sản xuất tại Nhật và các nước khác :

- Động cơ Nhật Yanmar , F4 đến F10 (không có máy mới)

+ Từ 5 cv đến dưới 20 cv (đã qua sử dụng) : 400.000 đ/1cv

+ Từ 20 cv trở lên (đã qua sử dụng) : 500.000 đ/1cv

- Động cơ Mỹ (Gray) không có máy mới:

+ Từ 40 cv đến dưới 90 cv (đã qua sử dụng) : 200.000 đ/1cv

+ Từ 90 cv trở lên (đã qua sử dụng) : 150.000 đ/1cv

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện, các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (HN-TPHCM)
- Bộ Tài chính
- Tổng cục Thuế
- Cục kiểm tra văn bản - BTP
- TT Thành ủy, TT HĐND TP,
- TT UBND TP
- Văn phòng Tư và các Ban Đảng
- Sở, Ban, ngành
- Cơ quan Báo, Đài
- VP UBND TP (4)
- UBND quận, huyện
- Lưu TTLT
QĐ-QPgiá trần kiểm định

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phước Như

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 243/2004/QĐ-UB ban hành mức giá trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243