Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2000/QĐ-UB chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 23/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 03/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ LỆ PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính Phủ về phí và lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước; Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ;
Căn cứ các Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính Phủ về việc mua bán kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí cước bạ;
Căn cứ các Công văn số 930/BXD-QLN ngày 24/7/1996 và số 447/ BXD-QLN ngày 4/4/1998 của Bộ Xây dựng; Căn cứ các Công văn số 427/TC-TCT ngày 20/2/1998, số 54/TC-TCT ngày 6/1/1999 và số 5261/TC-TCT ngày 19/10/1999 của Bộ Tài chính về mức thu phí đồi với trường hợp chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;
Xét đề nghị của liên ngành: Địa chính Nhà đất - Tài chính vật giá - Cục Thuế tại Tờ trình số 4868/LN ĐCNĐ-TCVG-CT ngày 3/12/1999.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho phép các hộ gia đình có hộ khẩu tại Hà Nội và có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho nhau được thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở và phải nộp khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hà Nội cho các trường hợp cụ thể như sau:

1- Đối với các hộ đều có hộ khẩu tại Hà Nội, khi có nhu cầu xin được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho nhau; Nếu căn hộ hoặc ngôi nhà đang được thuê không có tình trạng tranh chấp, khiếu kiện thì được phép sang tên chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở; bên được thuê nhà ở phải đến cơ quan quản lý nhà đất để làm thủ tục đăng ký và ký hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để ở.

Khi tiến hành làm các thủ tục trên, được thuê lại nhà ở phải nộp khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bằng 1% tính trên giá nhà và đất theo Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ (giá chưa tính miễn giảm theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

2 - Cho phép các hộ gia đình đều có hộ khẩu tại Hà Nội đã tự chuyển nhượng (hoa hồng ) hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho nhau; Nếu việc sử dụng nhà ở đã ổn định, không có tình trạng tranh chấp, khiếu kiện mà hộ được "hoa hồng'' lại nhà đang ở chưa ký lại hợp đồng thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà đất, thì hộ này được phép mua nhà ở theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính Phủ, các quy định có liên quan khác của Nhà nước và Thành phố, nhưng phía hộ chuyển nhượng phải nộp một khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:

a) Đối với các hộ gia đình đã tự chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở trước ngày 22/10/1998, khi làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở phải nộp khoản lệ phí bằng 1% giá nhà và đất theo các Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ (giá chưa tính miễn giảm theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Đối với các hộ gia đình đã tự chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở sau ngày 22/10/1998, khi làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở phải nộp khoản lệ phí chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở là 50.000đ cho một lần chuyển dịch.

Điều 2 : Sở Địa chính Nhà đất có thể uỷ quyền cho các Công ty Kinh doanh nhà thuộc Sở, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thu hồi, ký tại hợp đồng cho thuê nhà; Thực hiện thu, nộp và sử dụng khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước ghi tại điều 1 trên đây theo sự hướng dẫn của cơ quan Tài chính và cơ quan thuế.

Điều 3 : Riêng với các hộ gia đình đã tự động chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước mà không thuộc diện được mua nhà ở theo Nghị định 61/CP của Chính phủ hoặc không đến cơ quan quản lý nhà đất để làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quyết định này, thì cơ quan quản lý nhà đất cùng phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các quyết định số 1992/QĐ-UB ngày 15/11/1991 và số 54/1998/QĐ-UB ngày 22/10/1998 của UBND Thành phố.

Điều 5 : Chánh văn phòng UBND Thành phố; Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở Thành phố; Giám đốc các Sở; Địa chính Nhà đất, Tài chính vật giá, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2000/QĐ-UB chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172