Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 228/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ GIAO THÔNG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (XA LỘ HÀ NỘI) VÀ ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG NỐI DÀI (ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 7 khoá VI về việc chấp thuận chủ trư­ơng chuyển giao quyền khai thác thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và đường Hùng Vư­ơng nối dài;
Tiếp theo Quyết định số 96A/2002/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 2002 về việc chuyển giao quyền thu phí giao thông đư­ờng Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đ­ờng Hùng V­ương nối dài (đ­ường Kinh Dư­ơng Vư­ơng);
Tiếp theo Quyết định số 114/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2002 về một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đư­ờng Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đ­ường Hùng Vương nối dài (đư­ờng Kinh D­ương Vư­ơng);
Căn cứ Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐ ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII , kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2006 ;
Xét Tờ trình số 9275/STC-ĐTSC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Sở Tài Chính về kết quả tính lại thời gian chuyển giao quyền thu phí giao thông trên 02 tuyến đ­ường Điện Biên Phủ và đư­ờng Hùng V­ương nối dài và Tờ trình số 422/TT-CII ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII) ;
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay điều chỉnh thời gian chuyển giao quyền quản lý, thu phí đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đư­ờng Hùng V­ương nối dài (Kinh Dương V­ương) từ 9 năm lên 12 năm, tính từ ngày chuyển giao đối với từng tuyến đ­ường.

Điều 2. Giao Sở Tài chính ký lại phụ kiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí giao thông trên xa lộ Hà Nội và đ­ường Hùng V­ương nối dài với Công ty cổ phần Đầu t­ư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở điều chỉnh các thông số sau:

1. Điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng lưu lượng xe trên tuyến từ 5%/năm xuống còn 3%/năm.

2. Tính thêm vào đề án khoản thuế VAT 10% mà Công ty CII phải nộp vào ngân sách như ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 13.605 TC/CSTC ngày 13 tháng 12 năm 2002.

3. Giữ nguyên các thông số khác đã đ­ược Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Quyết định số 114/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2002.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Cục tr­ưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố­, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu t­ư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trư­ởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế – Ngân sách HĐNDTP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, TH, ĐT
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



 
Nguyễn Văn Đua



Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 điều chỉnh thời gian chuyển giao quyền thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.314

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!