Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1917/1999/QĐ-BGTVT về việc tổ chức thu phí sử dụng Quốc lộ 5 (Trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1917/1999/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 04/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1917/1999/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1917/1999/QĐ-BGTVT NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC TỔ CHỨC THU PHÍ SỬ DỤNG QUỐC LỘ 5 (TRẠM QUÁN TOAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG )

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 139-TTg ngày 01/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 và tổ chức thu phí giao thông.
Căn cứ quyết định số 54/1994/QĐ-BTC ngày 19/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 ( Trạm Quán toan thành phố Hải Phòng ).
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và ông Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, về việc tổ chức thu phí giao thông QL5 ( Trạm Quán toan thành phố Hải Phòng ).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giao cho Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 thuộc Khu quản lý đường bộ 2 lập trạm thu phí sử dụng quốc lộ 5 tại Quán toan thành phố Hải phòng để thu phí theo công văn 3328/KTN ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trạm thu phí Quán toan gồm 01 trạm chính đặt tại Km 87+700 trên quốc lộ 5 mới xây dựng và 01 trạm phụ đặt tại Km 87 trên quốc lộ 5 cũ ( nhánh qua NOMURA ). Thời gian thu phí từ 15/8/1999, khi tổ chức thu phí phải đảm bảo cho phương tiện qua lại được thuận tiện, an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

Điều 2: Đối tượng thu, việc tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng thu phí quốc lộ 5 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý, Thông tư số 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 và Thông tư số 05/1999/TT-BTC ngày 13/1/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998.

Điều 3: Mức thu phí trên trạm Quán toan thực hiện theo quyết định số 54/1999/QĐ-BTC ngày 19/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ( theo biểu đính kèm ).

Điều 4: Công ty sửa chữa và quản lý đường bộ 240 phải mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc Nhà nước địa phương nơi tổ chức thu phí để hàng ngày gửi tiền thu phí theo quy định của Nhà nước. Đơn vị thu chỉ được phép giữ lại tiền thu phí để chi cho công tác tổ chức thu theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số còn lại nộp hết vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để cấp cho các nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt.

Điều 5: Các ông Cục trưởng Cục đường bộ Việt nam, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Chánh văn phòng Bộ, Tổng giám đốc Khu quản lý đường bộ 2, Giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Đào Đình Bình

(Đã ký)

 

MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG QL5 (TRẠM QUÁN TOAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG)
(Theo Quyết định số 54/1999/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Tài chính)

STT

Đối tượng thu phí

Mức thu

1

Xe máy

500 đ/lượt xe

2

Vé tháng (áp dụng cho các đối tượng được sử dụng vé tháng)

Xe Lam, xe Công nông, Bông sen, máy kéo

10.000 đ/tháng

5.000 đ/lượt xe

3

Xe ô tô thiết kế để chở người các loại

 

 

- Xe con các loại ( dưới 7 ghế ngồi )

7.000 đ/lượt xe

 

- Xe từ 7 đến 11 ghế ngồi

10.000 đ/lượt xe

 

- Xe từ 12 đến 30 ghế ngồi

20.000 đ/lượt xe

 

- Xe từ 31 đến 50 ghế ngồi

25.000 đ/lượt xe

 

- Xe từ 51 ghế trở lên

30.000 đ/lượt xe

 

- Xe buýt công cộng.

10.000 đ/lượt xe

4

Xe ô tô chở hàng hoá các loại

 

 

- Xe có tải trọng dưới 2 tấn

14.000 đ/lượt xe

 

- Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

26.000 đ/lượt xe

 

- Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

35.000 đ/lượt xe

 

- Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

50.000 đ/lượt xe

 

- Xe có tải trọng từ 15 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở Container

65.000 đ/lượt xe

 

- Xe có tải trọng trên 18 tấn và xe chở Container từ 40 fit trở lên

100.000 đ/lượt xe

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1917/1999/QĐ-BGTVT về việc tổ chức thu phí sử dụng Quốc lộ 5 (Trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730
DMCA.com Protection Status