Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178/2000/QĐ-BTC về mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 178/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 09/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 178/2000/QĐ/BTC NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU HỌC PHÍ BỔ TÚC THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ Công văn số 4651/VPCP-KTKH ngày 24/10/2000 của Văn phòng Chính phủ;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 850/GTVT-TCKT ngày 23/3/2000) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa thống nhất trong cả nước như sau:

TT

Loại đào tạo

Mức thu (Đồng/người)

I

1

Bổ túc thuyền trưởng:

Hạng nhất

1.100.000

2

Hạng nhì

900.000

3

Hạng ba

500.000

4

Hạng tư và chuyển hạng

350.000

II

1

Bổ túc máy trưởng:

Hạng nhất

1.000.000

2

Hạng nhì

800.000

3

Hạng ba

400.000

4

Hạng tư và chuyển hạng

300.000

Điều 2: Cá nhân Việt Nam khi được các trường (Trường kỹ thuật nghiệp vụ, Trường công nhân kỹ thuật, Trung tâm đào tạo,... gọi chung là cơ sở đào tạo) được Bộ Giao thông vận tải cho phép, đào tạo bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa thì phải nộp học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng, phương tiện thuỷ nội địa theo mức thu phí qui định tại Điều 1 Quyết định này; Trừ các đối tượng là con liệt sỹ; con thương binh hạng 1, hạng 2; con bệnh binh hạng 1 được giảm học phí bằng 50% mức thu qui định tương ứng.

Điều 3: Các cơ sở có hoạt động đào tạo bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa thực hiện việc thu và sử dụng tiền học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/Bộ GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định về học phí đào tạo bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5: Đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng thu, nộp học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178/2000/QĐ-BTC về mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.027
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152