Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 147/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Vũ Sửu
Ngày ban hành: 19/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 147/2004/QĐ-UB

Yên Bái, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TỐI THIỂU TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 260/2003/QĐ-UB NGÀY 26/8/2003 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN KHAI THÁC, SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) số 05/1998/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 4 năm 1998;
- Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ và Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);
- Xét đề nghị của Liên cơ quan Cục thuế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 163 TT/LCQ/CT-STC ngày 13 tháng 5 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều 3 giá tính thuế tài nguyên ban hành tại quy định kèm theo Quyết định số 260/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, theo giá tính thuế tài nguyên quy định như sau.

SỐ TT

LOẠI TÀI NGUYÊN

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ TÍNH THUẾ

I

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN KIM LOẠI, KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

 

 

1

Đá nguyên liệu sản xuất xi măng

M3

100.000 đồng

2

Đá Blốc tiêu thụ theo khối và đá Blốc dùng để xẻ

M3

4.500.000 đồng

3

Đá trắng có hàm lượng can xít cao và đá Blốc dùng để sản xuất bột đá, đá hạt

M3

300.000 đồng

4

Cao lanh

Tấn

40.000 đồng

5

Thạch anh

Tấn

230.000 đồng

6

Grafít

Tấn

110.000 đồng

7

Quặng BaRít

Tấn

100.000 đồng

8

Quặng Kẽm chì

Tấn

220.000 đồng

II

TÀI NGUYÊN RỪNG TỰ NHIÊN

 

 

1

Gỗ nhóm 1

M3

6.000.000 đồng

2

Gỗ nhóm 2

M3

4.000.000 đồng

3

Gỗ nhóm 3

M3

3.000.000 đồng

4

Gỗ nhóm 4

M3

1.700.000 đồng

5

Gỗ nhóm 5

M3

1.200.000 đồng

6

Gỗ nhóm 6

M3

1.000.000 đồng

7

Gỗ nhóm 7

M3

800.000 đồng

8

Gỗ nhóm 8

M3

500.000 đồng

9

Nứa, vầu… nguyên liệu giấy

Tấn

200.000 đồng

10

Rễ gù hương

Tấn

700.000 đồng

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2004, các quy định trước đây về giá tính thuế tài nguyên trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về mức thu nộp thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư; Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; Giám đốc Sở Công nghiệp; Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT; Cục trưởng Cục thuế; Chi cục Kiểm lâm; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Vũ Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2004/QĐ-UB ngày 19/05/2004 sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu tại quy định kèm theo Quyết định 260/2003/QĐ-UB quy định biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dung, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!