Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 05/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1412/TTr-STC-VG ngày 13/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính Thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giá tính Thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 được áp dụng từ ngày 01/7/2010. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 46/2007/QĐ-UB ngày 26/12/2007 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

BẢNG GIÁ

TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh)

Loại tài nguyên

ĐVT

Giá tính thuế tài nguyên

I. Khoáng sản kim loại:

 

 

Ti tan:

 

 

- Quặng Ilmenite

đồng/tấn

1.200.000

- Quặng Zircon

đồng/tấn

7.500.000

- Quặng Rutile

đồng/tấn

4.700.000

- Quặng Monazite

đồng/tấn

6.400.000

- Quặng Manhectic

đồng/tấn

400.000

II. Khoáng sản không kim loại:

 

 

1. Đá Granite:

 

 

- Đá đỏ Ruby của Cty TNHH Hoàn Cầu Granite:

đồng/m3

 

+ Loại 1

đồng/m3

9.000.000

+ Loại 2

đồng/m3

7.000.000

+ Loại 3

đồng/m3

5.500.000

+ Các loại còn lại

đồng/m3

2.600.000

- Các loại đá Granite khác:

 

 

+ Màu đỏ

đồng/m3

2.600.000

+ Màu hồng

đồng/m3

2.600.000

+ Màu xanh

đồng/m3

2.300.000

+ Màu trắng

đồng/m3

1.700.000

+ Đá tím

đồng/m3

1.500.000

+ Màu đen

đồng/m3

3.200.000

+ Màu vàng

đồng/m3

2.500.000

+ Đá bìa bạnh

đồng/m3

900.000

- Đá mỹ nghệ

đồng/m3

3.100.000

- Đá ốp lát

đồng/m3

75.000

2. Đá xây dựng thông thường:

 

 

- Đá chẻ các loại

đồng/m3

130.000

- Đá dăm 1 x 2

đồng/m3

120.000

- Đá dăm 2 x 4

đồng/m3

110.000

- Đá dăm 4 x 6

đồng/m3

90.000

- Đá dăm 0,5 x 1

đồng/m3

80.000

- Đá cấp phối

đồng/m3

70.000

- Đá Lô ca, đá hộc

đồng/m3

50.000

- Đá mạt

đồng/m3

40.000

3. Sạn, sỏi

đồng/m3

100.000

4. Cát xây dựng

đồng/m3

35.000

5. Đất san lấp, xây đắp công trình

đồng/m3

10.000

6. Đất sản xuất gạch Ceramic

đồng/m3

45.000

7. Đất sản xuất gạch ngói (đất sét)

đồng/m3

30.000

8. Đất làm cao lanh

đồng/tấn

100.000

9. Than bùn (sản xuất phân vi sinh)

đồng/m3

90.000

III. Sản phâm rừng tự nhiên:

 

 

1. Gỗ rừng tự nhiên

 

 

- Nhóm 2

đồng/m3

6.000.000

- Nhóm 3

đồng/m3

4.500.000

- Nhóm 4

đồng/m3

3.100.000

- Nhóm 5

đồng/m3

2.700.000

- Nhóm 6

đồng/m3

2.200.000

- Nhóm 7

đồng/m3

1.800.000

- Cành, ngọn củi

đồng/ster

300.000

2. Song mây các loại

đồng/kg

2.000

3. Bông đót

đồng/tấn

10.000.000

4. Vỏ dây nha

đồng/tấn

2.500.000

5. Vỏ bời lời xanh

đồng/tấn

3.000.000

6. Vỏ bời lời đỏ

đồng/tấn

6.500.000

7. Trái sấu

đồng/tấn

4.000.000

8. Trái cà na

đồng/tấn

600.000

9. Dầu rái

đồng/kg

10.000

IV. Nước thiên nhiên:

 

 

1. Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

đồng/m3

110.000

2. Nước ngầm dùng sản xuất bia

đồng/m3

95.000

3. Nước thiên nhiên phục vụ cho hoạt động khai khoáng

đồng/m3

20.000

4. Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1, 2, 3 Nhóm này

đồng/m3

 

4.1. Nước mặt

đồng/m3

750

4.2. Nước dưới đất

đồng/m3

3.800

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 05/08/2010 về bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!