Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 302/2011/QĐ-UBND quy định mức thu tiền nước, mức trần phí dịch vụ lấy nước, danh mục công trình, biện pháp tưới và vị trí công đầu kênh đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1341/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 302/2011/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2011 CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN NƯỚC, MỨC TRẦN PHÍ DỊCH VỤ LẤY NƯỚC, DANH MỤC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP TƯỚI VÀ VỊ TRÍ CÔNG ĐẦU KÊNH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 302/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu tiền nước, mức trần phí dịch vụ lấy nước, danh mục công trình, biện pháp tưới và vị trí công đầu kênh đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: 110/SNN-TTr ngày 15/8/2012 về việc đính chính Quyết định số: 302/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số: 302/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu tiền nước, mức trần phí dịch vụ lấy nước, danh mục công trình, biện pháp tưới và vị trí công đầu kênh đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Tại Quyết định số: 302/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 có ghi:

- “Điều 3. Mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước quy định tại Khoản 3, Điều 1, quy định này bằng 1/3 biểu mức thu thủy lợi phí quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP sửa đổi tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 115/2008/NĐ-CP”.

- “Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

2. Nay đính chính là:

- “Điều 2. Mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước bằng 1/3 biểu mức thu thủy lợi phí quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 143/2003/NĐ-CP sửa đổi tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 115/2008/NĐ-CP”.

- “Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

- Các nội dung khác của Quyết định số: 302/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 302/2011/QĐ-UBND quy định mức thu tiền nước, mức trần phí dịch vụ lấy nước, danh mục công trình, biện pháp tưới và vị trí công đầu kênh đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31